Helion


Szczegóły ebooka

Bizancjum 1024-1492

Bizancjum 1024-1492

Ukazanie się książki Bizancjum 1024-1492 to duże wydarzenie na polskim rynku wydawniczym. Bizancjum 1024-1492 jest kontynuacją wydanego w 2012 roku tomu Bizancjum ok. 500-1024. Obie części składają się na monumentalną pracę najwybitniejszych specjalistów, zaproszonych do współpracy przez wydawnictwo uniwersytetu w Cambridge. Autorzy jasno i obszernie omawiają w niej poszczególne okresy dziejów imperium, wszystkie ważne wydarzenia polityczne, militarne, gospodarcze i społeczne oraz istotne spory i kontrowersje religijne. Praca stanowi niezrównane źródło wiedzy nie tylko dla bizantologów, lecz także badaczy historii Trzeciego Rzymu Rosji, czy orbitujących wokół Bizancjum państw słowiańskich. Jest niezbędną lekturą również dla historyków Kaukazu Gruzji, Armenii oraz orientalistów zajmujących się dziejami Egiptu, Turcji, Palestyny lub Syrii. Podręcznik ten prezentujący najbardziej aktualny stan badań nad wszelkimi aspektami życia w imperium i jego azjatyckich prowincjach - pozwoli dotrzeć do sedna istotnych problemów historii bizantyjskiej i zapoczątkować również w Polsce dyskusję nad wieloma kontrowersyjnymi zagadnieniami.

Część II. Bizancjum wczesnośredniowieczne (ok. 700–1204)

Rozdział 13. Stan równowagi militarnej (886–1025)
Jonathan Shepard, były wykładowca uniwersytetu w Cambridge
Wstęp – koegzystencja Bizancjum z kalifatem
Cesarskie ideały i rzeczywistość pogranicza
Intrygi i przewroty pałacowe
Roman Lekapen – rządy, osiągnięcia i wygnanie
Konstantyn VII Porfirogeneta jako przywódca – erudycja, edukacja, modlitwa
Prawo i własność
Partnerstwo z Fokasami i zwrot ku ofensywie
Nicefor II Fokas, Jan I Tzimiskes i zwycięstwa na Wschodzie
Bazyli II przeciwko zbuntowanym generałom
Wojny Bazylego II z Bułgarią
Bazyli zwycięzca – wielkoduszny dla obcych
„Ekspansjonizm” Bazylego” – jego polityczne przesłanki i koszty

Rozdział 14. Punkt widzenia Zachodu (900–1025)
Jonathan Shepard
Związki Bizancjum z chrześcijaństwem zachodnim w latach 900–950
Bizancjum i Otton I
Otton III, Rzym i Bizancjum

Rozdział 15. Bizancjum i południowe Włochy (876–1000)
G.A. Loud, profesor historii średniowiecznych Włoch, uniwersytet w Leeds
Wstęp – Muzułmanie, Bizantyjczycy i Longobardowie
Panowanie bizantyjskie w Kalabrii i Apulii
Kościoły i klasztory w Kalabrii i Apulii oraz bizantyjska administracja
Księstwa Kapui i Benewentu oraz Salerno
Amalfi, Neapol, Gaeta – kwestie handlu
Rozpad Kapui i Benewentu i ogólny podział władzy na południu

Rozdział 16. Belle époque czy kryzys? (1025–1118)
Michael Angold, emerytowany profesor historii Bizancjum, uniwersytet w Edynburgu
Zagadkowy XI wiek
Panowanie Konstantyna IX Monomacha
Konstantyn X, Roman IV i wyzwanie tureckie
Klęski wojenne i zręczność polityczna Aleksego I Komnena
Pobożność i pragmatyzm Aleksego I Komnena
Reforma systemu monetarnego i podatków
I wyprawa krzyżowa
Wyprawa Boemunda w latach 1107–1108
Osiągnięcia i porażki Aleksego I Komnena

Rozdział 17. Rządy Komnenów (1118–1204)
Paul Magdalino, profesor historii Bizancjum Bishop Wardlaw, uniwersytet w St Andrews
Jan II Komnen (1118–1143)
Manuel I Komnen (1143–1180)

Rozdział 18. Pogranicze bałkańskie (1018–1204)
Paul Stephenson, wykładowca historii średniowiecznej, uniwersytet w Durham
Północno-zachodnie pogranicze Bizancjum za Bazylego II i jego następców
Rebelie i kompromisy kulturowe w okupowanej Bułgarii
Bogactwo, migracje koczowników i chaos w dolnym biegu Dunaju
Słowiańscy malkontenci, zbrojni heretycy i Pieczyngowie
Zachodnie Bałkany – walka z Normanami oraz sojusze Wenecjan i Węgrów
Normanowie, Węgrzy, Serbowie i Niemcy – ekwilibrystyczny popis Manuela I Komnena
Po Manuelu – secesja Serbów, powstania Wołochów i Bułgarów
Zakończenie – słabnąca potęga cesarstwa na Bałkanach

Rozdział 19. Najeźdźcy i sąsiedzi – Turcy (1040–1304)
D.A. Korobeinikov, Wolfson College, Uniwersytet Oksfordzki
Pierwsze pojawienie się Turków
Najazd Seldżuków
Bitwa pod Manzikertem (1071)
Utrata Azji Mniejszej w latach 1071–1081
Bizantyjska rekonkwista
Relacje między Bizantyjczykami a Seldżukami w latach 1176–1232 – więzi między rodzinami rządzącymi
Nadejście Mongołów
Nowy stary wróg
Podsumowanie

Część III. Bizanc jum w późnym średniowieczu (1204–1492)

Rozdział 20a. Po IV krucjacie – greckie państwa kadłubowe i odzyskanie Bizancjum
Michael Angold
Wprowadzenie
Po złupieniu Konstantynopola
Powstanie w Nicei
Negocjacje w sprawie unii Kościołów
Osiągnięcia czasów wygnania
Przywrócenie cesarstwa i panowanie Michała VIII

Rozdział 20b. Po IV krucjacie – Cesarstwo Łacińskie Konstantynopola oraz państwa frankijskie
David Jacoby, emerytowany profesor historii, Uniwersytet Hebrajski w Jerozolimie
Wprowadzenie. Podzielona Romania
Bieg wydarzeń
Główne części składowe Cesarstwa Łacińskiego
Łacińskie osadnictwo w Romanii – prawo, instytucje i społeczeństwo
Osadnictwo łacińskie w Romanii – wzrost gospodarczy
„Sprawy greckie”

Rozdział 21. Państwa bałkańskie – Albania, Serbia i Bułgaria (1200–1300)
Allain Ducellier, emerytowany profesor historii, uniwersytet w Tuluzie – Le Mirail
Wprowadzenie
Odrodzenie państwa bułgarskiego
Wzrost siły Nemaniciów z Serbii
Albania – gniazdo szerszeni
Iwan II Asen z Bułgarii
Walka o władzę w Epirze, Albanii i Macedonii
Konsolidacja władzy serbskiej – Stefan Urosz II Milutin

Rozdział 22. Paleologowie i otaczający świat (1261–1400)
Angeliki E. Laiou, profesor historii Bizancjum w Dumbarton Oaks, Uniwersytet Harwardzki
Wprowadzenie
Sukcesy i konflikty (1282–1341)
Grupy i stosunki społeczne
Upadek państwa i nowy podział władzy (1354–1402)
Zakończenie

Rozdział 23. Ludzie Zachodu na Morzu Egejskim i Bałkanach (1300–1400)
Michel Balard, emerytowany profesor historii, uniwersytet Paris I – Pantheon-Sorbonne
Fazy ekspansji Zachodu
Handel dalekosiężny i jego infrastruktura
Szlaki, produkty i koniunktura

Rozdział 24. Świat prawosławnych Rzymian (1393–1492)
Anthony Bryer, emerytowany profesor historii, uniwersytet w Birmingham
Chronologia i definicje
Saloniki i tamtejsi arcybiskupi
Morea, sobór florencki i Pleton
Mehmed II i Genadiusz II Scholar
Więzi prawosławnych Rzymian po 1453 roku – Pont i Amirutzes; góra Athos i Mara

Glosariusz wybranych pojęć i osób
Tablice genealogiczne i panujący władcy
Bibliografia
Wykorzystane źródła
Opracowania
System skrótów przy tytułach dzieł
Wykaz skrótów
Wykaz źródeł
Wykaz rękopisów
Opracowania
Opracowania ogólne w języku polskim
Dzieła ogólne i często cytowane
Opracowania, część II (ok. 700–1204)
Opracowania, część III (1204–1492)
Prace niepublikowane
Spis map
Indeks osób
Indeks geograficzny

  • Tytuł: Bizancjum 1024-1492
  • Autor: Shepard Jonathan (red.)
  • Tłumaczenie: Kozłowska Jolanta, Piotrowski Robert
  • ISBN książki drukowanej: 978-83-800-2097-9, 9788380020979
  • Data wydania książki drukowanej: 2015-01-01
  • ISBN Ebooka: 978-8-3800-2220-1, 9788380022201
  • Data wydania ebooka: 2015-12-07
  • Identyfikator pozycji: e_1z07
  • Wydawca: Wydawnictwo Akademickie DIALOG