Helion


Szczegóły ebooka

Dziecko w Oriencie

Dziecko w Oriencie

Niniejszy tom przygotowany przez specjalistów z zakresu kultur i języków Wschodu i Afryki Wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego był w zamierzeniu zbiorem artykułów dotyczących dziecka, jego sytuacji i roli w rodzinie w różnych krajach Orientu i różnych czasach: starożytnej Mezopotamii, dawnych Indiach, krajach arabskich, Afganistanie, Turcji, Wietnamie, Chinach, Japonii i Nigerii. Teksty przedstawiają zasadniczo sytuację współczesną, lecz przedmiotem analizy jest także wielka rola tradycji. Dziecko zgodnie z definicją jest istotą, której brak wyraźnie określonych, jednoznacznych cech, jest pozbawione seksualności. Nie osiągnęło jeszcze dojrzałości, znajduje się w stanie inicjalnym. Jest symbolem początku, nowej sekwencji dziejów. Gdy weźmiemy pod uwagę powyższe sformułowanie, to okaże się, że zebrany w tomie bogaty i różnorodny materiał nie zawsze odnosi się do dziecka nieokreślonej płci, lecz w dużej mierze omawia sytuację małego chłopca i małej dziewczynki. W świetle tego dziecko w krajach Orientu nie jest wartością samą w sobie, lecz jego znaczenie zależy od tego, czy jest synem, którego się oczekuje i pożąda w rodzinie, czy też córką, której przybycie nie budzi radości.

Wstęp

Dzieci z muzułmańskiej części Nigerii wobec wyzwań edukacyjnych (Nina Pawlak)

Opieka nad małym dzieckiem w Mezopotamii (Wioletta Zych)

Być dzieckiem arabskim (Ewa Machut-Mendecka)

Dziecko w Republice Tureckiej (Katarzyna Butrym, Danuta Chmielowska)

Literatura dla dzieci i młodzieży w Turcji w XX w. Zarys (Danuta Chmielowska)

Dzieci w Afganistanie (Maria Amiri)

Dar w postaci syna w literaturze indyjskiej (Barbara Grabowska)

Cudowne dziecko Kryszna (Barbara Grabowska)

Dziecko w społeczeństwie chińskim (Irena Kałużyńska)

Kultura a wychowanie – japońska droga edukacji dziecka (Sylwia Melanowicz-Kiełbiewska)

Dziecko wietnamskie w rodzinie i społeczeństwie (Teresa Halik)

Notki o Autorkach

  • Tytuł: Dziecko w Oriencie
  • Autor: Chmielowska Danuta, Grabowska Barbara, Machut-Mendecka Ewa
  • ISBN książki drukowanej: 978-83-637-7819-4, 9788363778194
  • Data wydania książki drukowanej: 2013-01-01
  • ISBN Ebooka: 978-8-3637-7836-1, 9788363778361
  • Data wydania ebooka: 2015-12-08
  • Identyfikator pozycji: e_1z0p
  • Wydawca: Wydawnictwo Akademickie DIALOG