Helion


Szczegóły ebooka

11 września. Przyczyny i konsekwencje w opiniach intelektualistów

11 września. Przyczyny i konsekwencje w opiniach intelektualistów


Jest to praca pełna zaangażowania, w pewnym sensie filozoficzna, prezentuje bowiem filozofię i światopogląd środowiska intelektualistów, skupiającego naukowców, dziennikarzy i działaczy społecznych. Autorzy kontestują obecną politykę wewnętrzną i zagraniczną przede wszystkim Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii.
W książce znajdziemy wiele trafnych analiz i słusznych uwag, ale również manipulację i uproszczenia.
Niezależnie od tego, czy w końcowym rachunku czytelnik zaakceptuje czy odrzuci poglądy autorów, warto by je poznał i o nich pamiętał. Książka nie pozostawi myślącego czytelnika obojętnym wobec wydarzeń zachodzących we współczesnym świecie i z całą pewnością dostarczy mu bogatego materiału do przemyśleń.

 • Okładka
 • Strona tytułowa
 • Strona redakcyjna
 • Spis treści
 • Przedmowa do wydania polskiego
 • Podziękowania
 • Przedmowa
 • Wprowadzenie: być świadkiem terroru, przewidywać wojnę
 • Amerykański dżihad: geneza i historia
 • Wyolbrzymione zagrożenie dla ludzkości
 • Groźba amerykańskiej bezwzględności
 • Terroryzm, wojna i demokracja swoisty kompromis
 • Polityka moralności
 • Prezentacja terroru w usankcjonowaniu wojny
 • Albo jesteś z nami, albo z terrorystami front domowy wojny
 • Ruch oporu i terror: lekcje z Irlandii
 • Następstwa 11 września dokąd zmierza świat?
 • Kwestia zbrodni dokonanej przez państwo?
 • Ta wojna jest nielegalna i niemoralna, i nie powstrzyma terroryzmu
 • Rozszerzone rozumienie terroryzmu?
 • Prawne odpowiedzi na terroryzm
 • Wszystko w imię bezpieczeństwa
 • W obronie swobód obywatelskich
 • Bieda jest nowym Murzynem
 • 11 września to wyzwanie
 • Nadzór nad imigracją w sytuacji nowego bezładu światowego
 • 11 września i cała reszta z afrykańskiej perspektywy
 • Wybory w kolorze khaki
 • Znaki czasu
 • Interesy po staremu? Moralność wielkich korporacji i wojna z terroryzmem
 • Nadzór nad rynkiem i ryzyko: amerykański przemysł lotniczy i następstwa 11 września
 • Niebezpieczeństwo zbrojnego oporu we własnym domu
 • Terroryści, sąsiedzi i Norymberga
 • Ślubując wierność sztandarowi: powrót patriotyzmu nakazowego
 • Moi amerykańscy rodacy: czarne spojrzenie na krwawy wtorek
 • Ani nieskazitelny, ani nikczemny
 • Lew, czarownica i podżegacz wojenny: dobro, zło i rozwiewanie imperialnego mitu
 • Po 11 września: sprawy oczywiste i wątpliwości
 • Czy Osama bin Laden mógłby być kobietą? Wydarzenia z dnia 11 września i męskość
 • Atak na prawdę?
 • Pobicie mnie przez uchodźców stanowi symbol nienawiści i wściekłości, które wywołuje ta brudna wojna
 • W imię wojny sprawiedliwej
 • Noty o autorach
 • Przypisy
 • O wydawnictwie