Helion


Szczegóły ebooka

Afganistan gdzie regułą jest brak reguł

Afganistan gdzie regułą jest brak reguł


Afganistan jest krajem niezwykłym, nieobliczalnym, krajem, którego nie można porównać z żadnym innym na świecie. Gdyby nie kolejne najazdy wojsk obcych mocarstw, możnaby przypuszczać, że Afgańczycy żyjący od setek lat w zamkniętej strukturze rodowo-plemiennej nie mieliby szans na kontakt z obcą cywilizacją. Kraj podbijany na przestrzeni wieków, wchodził w skład imperium perskiego, grecko-macedońskiego, arabskiego i tureckiego, przejmując zwyczaje i kulturę, język i religię zwycięzców. To stanowi o obecnej etnicznej, kulturowej i religijnej różnorodności jego mieszkańców. Gdy w XVIII wieku rodziło się niepodległe państwo afgańskie, wydawało się, że nadchodzi kres wojen. Niestety, Brytyjczycy i Rosjanie swoimi imperialnymi zapędami nie pozwolili Afgańczykom na życie w pokoju. Bitne plemiona obroniły państwowość, ale zapłaciły za to najwyższą cenę. Miliony ofiar i uchodźców , katastrofalny stan praktycznie każdego aspektu życia mieszkańców sprawił, że w chwili obecnej Afganistan należy do najbiedniejszych państw świata, państw skażonych wojną i ludzkim cierpieniem. Autor informatora jest lekarzem wojskowym, który przez kilka lat pracował w misjach pokojowych na Bliskim Wschodzie.

 • Okładka
 • Strona tytułowa
 • Strona redakcyjna
 • Spis treści
 • O autorze
 • Wstęp
 • Rozdział 1. Historia Afganistanu
  • Czasy starożytne
  • Czasy średniowieczne
  • Czasy nowożytne
  • Radziecka okupacja i wojna domowa
  • Talibowie
  • Al-Kaida
  • Enduring Freedom
  • Udział Polaków w Enduring Freedom
  • ISAF
  • Struktura ISAF:
  • Zadania ISAF:
  • Droga ku demokracji
 • Rozdział 2. Geneza konfliktu afgańskiego
  • Osama bin Laden
  • Amerykańska walka dobra ze złem
 • Rozdział 3. Afganistan informacje ogólne
  • Położenie i główne regiony geograficzne kraju
  • Podział administracyjny kraju
  • Środowisko naturalne
  • Klimat
  • Gospodarka
  • Struktura demograficzna społeczeństwa
  • Inne dane demograficzne (lipiec 2005 r.):
  • Grupy etniczne
  • Języki
  • Grupy wyznaniowe
 • Rozdział 4. Islam podstawowe pojęcia
  • Pięć muzułmańskich dogmatów wiary
  • Allah
  • Mahomet (Muhammad)
  • Koran
  • Sunna
  • Pięć filarów wiary
  • Odłamy religijne w islamie
  • Dżihad
  • Kalendarz muzułmański
  • Miesiące kalendarza muzułmańskiego
  • Święta w islamie
  • Wskazówki dotyczące zachowania wobec do ludności muzułmańskiej w Afganistanie
 • Rozdział 5. Informacje na temat zagrożeń zdrowotnych dla wyjeżdżających do Afganistanu
  • Choroby infekcyjne
  • Choroby transmisyjne
  • Choroby przenoszone drogą pokarmową
  • Choroby przenoszone drogą oddechową
  • Choroby wieku dziecięcego podlegające kalendarzowi szczepień
  • Choroby przenoszone drogą płciową
  • Czynniki środowiskowe
  • Działanie wysokiej temperatury
  • Działanie niskiej temperatury
  • Warunki wysokogórskie
  • Wiatr, piasek, pył
  • Fauna i flora
  • Choroby odzwierzęce
  • Jadowite gady
  • Jadowite i niejadowite stawonogi
  • Rośliny trujące
  • Obrażenia ciała
 • Rozdział 6. Języki dari i paszto
  • Język dari podstawowe zwroty i wyrażenia
  • Język paszto podstawowe zwroty i wyrażenia
 • Rozdział 7. Słowniczek terminów orientalnych
 • Bibliografia
 • Zdjęcia
 • Mapy
 • O wydawnictwie