Helion


Szczegóły ebooka

Afryka i Europa. Od piramid egipskich do Polaków w Afryce Wschodniej

Afryka i Europa. Od piramid egipskich do Polaków w Afryce Wschodniej


Piętnaście rozpraw zamieszczonych w niniejszym tomie to owoc badań naukowych autora - profesora historii - prowadzonych w latach 1975-1999 w Afryce. Tematyka publikacji jest bardzo obszerna i dotyczy m.in. najstarszych zabytków cywilizacji afrykańskiej, handlu niewolnikami i walki o jego zniesienie, ekspansji mocarstw europejskich (głównie Wielkiej Brytanii i Niemiec) na Czarnym Lądzie oraz ideologii apartheidu. Dodatkowym walorem publikacji jest przedstawienie związków Polaków z Afryką (zwłaszcza Wschodnią), poczynając od pierwszych udokumentowanych źródłowo danych z dalekiej przeszłości aż po czasy najnowsze.

 • Okładka
 • Strona tytułowa
 • Strona redakcyjna
 • Spis treści
 • Przedmowa
 • Problemy z historią Czarnej Afryki
 • Kim byli twórcy piramid egipskich?
 • Tajemnice Wielkiego Zimbabwe
 • Walka o zniesienie niewolnictwa afrykanów XVIII i XIX wieku
 • Przyczyny rozbiorów Czarnej Afryki pod koniec XIX wieku
 • Brytyjska i niemiecka ekspansja w Afryce Wschodniej pod koniec XIX wieku i walka Afrykanów o niepodległość
 • Cecil Rhodes i powstanie protektoratu Beczuany w 1885 roku
 • Brytyjski podbój Rodezji
 • Cecil Rhodes i Katarzyna Radziwiłł
 • Cecil Rhodes w oczach historyków
 • Afryka w świadomości angielskiej epoki Josepha Conrada
 • Rebelia Iana Smitha i walka Zimbabwe o niepodległość
 • Izaak Schapera, ludność Tswana i antropologia społeczna
 • Polskie ślady w Afryce Wschodniej
 • Ideologia apartheidu w Południowej Afryce
 • O wydawnictwie