Helion


Szczegóły ebooka

Afrykański wygnaniec. Tożsamość a prawa człowieka

Afrykański wygnaniec. Tożsamość a prawa człowieka


Liczba ludzi, którzy opuszczają własny kraj z przyczyn ekonomicznych, politycznych i religijnych, będzie rosnąć. Bogate kraje, obawiając się inwazji uchodźców, będą w pośpiechu budować barykady praw i - jeśli uznają to za konieczne - użyją przemocy. Nic nie da nawet najdoskonalsze prawo międzynarodowe, jeżeli ci, którzy mogą pomóc, nie zechcą tego zrobić. Jednocześnie kraje Północy będą zmierzać do wyrównania szal świata, by dźwigająca je belka nie pękła, przeważona na jedną tylko stronę. To przecież ich żywotny interes. Zginą, jeśli belka pęknie. Będą więc zapewne wyrównywać wagę świata jak dotychczas: w imię humanitaryzmu i pomocy zacofanym, żyjącym w biedzie, umierającym na trąd i AIDS.

  • Okładka
  • Strona tytułowa
  • Strona redakcyjna
  • Spis treści
  • Joanna Mantel-Niećko Wstęp
  • Część pierwsza. Poszukiwania
    • Adil Abdel Aati Zderzenie kultur czy konflikt w kulturze? Zagadnienie praw człowieka w kulturach pozaeuropejskich
    • Agnieszka Seta Drabina praw w Afryce. Przykład Etiopii
    • Katarzyna Gawlik Exodus? Powrót? Niezwykła historia niezwykłego ludu w Rogu Afryki
  • Część druga. Prawo białego człowieka
    • Dagmara Deska Uchodźcy w międzynarodowej ochronie praw człowieka
    • Jolanta Kosakowska Uchodźcy w Rogu Afryki
    • Yahie Haji-AIi Afrykańscy uchodźcy w Polsce
  • Część trzecia. Realizacja prawa białego człowieka w Rogu Afryki
    • Paulina Niewęgłowska Dżibuti
    • Ewelina Wicha Erytrea
    • Dagmara Deska Prawa człowieka i obywatela w Etiopii
    • Aleksandra Sołoducha Somalia
    • Marta Madej Sudan
    • Ammar M. Hamed Problematyka praw człowieka w Sudanie
    • Katarzyna Hryćko Poszanowanie praw człowieka w Kenii
  • Część czwarta. Zderzenie tożsamości
    • Maria Geletta Twój czar nade mną trwa
    • Makonnen Asfaw Los
  • Joanna Mantel-Niećko Zakończenie
  • Wskazówki bibliograficzne z adnotacjami
  • Przypisy
  • O wydawnictwie