Helion


Szczegóły ebooka

Afrykańskie państwo Kilindich w XVIII i XIX wieku

Afrykańskie państwo Kilindich w XVIII i XIX wieku


Książka dotyczy historii państwa Kilindich, leżącego w górach Usambara w Afryce Wschodniej, na obszarze dzisiejszej Tanzanii. Autor próbuje odpowiedzieć na pytania wiążące się z powstaniem i funkcjonowaniem tego państwa okresie od połowy XVIII wieku do utraty niepodległości w 1895 roku. Praca opiera się na założeniach, że państwo Kilindich funkcjonowało dzięki - dającej korzyści obu stronom - swoistej umowie społecznej, zawartej pomiędzy lineażem panującym rodu Kilindich a wspólnotami plebejskimi. Odtwarzając układ sił i rozkład ciężarów związanych z utrzymaniem instytucji państwa, autor odczytał treść tej umowy i sposób, w jaki interpretowali ją uczestnicy.

Wstęp

Źródła do dziejów państwa Kilindich

Terminologia

Część pierwsza: Umowa społeczna i jej podmioty

Rozdział I: Początki państwa Kilindich

Rozdział II: Wspólnoty pochodzeniowe w Usambara

Część druga: Funkcjonowanie umowy społecznej w XIX w.

Rozdział III: Wspólnoty terytorialne i ich relacje do władzy państwowej

Rodział IV: Budowa i funkcjonowanie państwa. Korzyści i koszta umowy społecznej

Rozdział V: Pochodzenie władzy, jej zakres i legitymizacja w ceremoniale i symbolice państwa

Rozdział VI: Władza, etnos i integracja kulturowa w Usambara

Zakończenie

Uwagi na temat chronologii dziejów państwa Kilindich

Uwagi na temat pisowni i edycji tekstu

Bibliografia

Summary

Indeks imion własnych, nazw etnicznych i geograficznych