Helion


Szczegóły ebooka

Historia badań źródeł Dniestru

Historia badań źródeł Dniestru

Janusz Gudowski, Jura Nesteruk

"Historia badań źródeł Dniestru. Od Herodota do dzisiejszych badań geografów warszawskich i lwowskich" studium Janusza Gudowskiego i Jury Nesteruka.

Zlokalizowanie źródeł Dniestru stało się dla geografów prawdziwym wyzwaniem. Najwcześniejsze wzmianki na ten temat w dziełach Herodota i Jana Długosza przyczyniły się do powstania różnorodnych teorii, pierwsze zaś terenowe badania Wincentego Pola na długie lata utrwaliły błędne przekonania. Dopiero opracowanie map topograficznych oraz szczegółowe badania terenowe w drugiej połowie XIX w. pozwoliły na ustalenie właściwej lokalizacji źródeł tej rzeki, choć nie rozstrzygnęły, czy wcześniejsze wzmianki nie zawierają, jednak prawdziwych informacji.

Janusz Gudowski i Jura Nesteruk, autorzy niniejszej publikacji, w latach 2000-2007 przemierzyli kilkaset kilometrów doliną Dniestru: od źródeł rzeki do dawnych krańców II Rzeczypospolitej, u zbiegu Dniestru i Zbrucza. Wynikiem ich pracy, uzupełnionej dzięki pomocy innych geografów polskich i ukraińskich, jest monografia krajobrazowa "Z biegiem Dniestru" wydana przez nasz wydawnictwo w 2007 r. Dalsze studia zwłaszcza kartograficzne i terenowe ukazują w nowym świetle historię poszukiwań źródeł tej rzeki, historię wciąż raczej niezakończoną.

 • Okładka
 • Strona tytułowa
 • Strona redakcyjna
 • Spis treści
 • Historia badań źródeł Dniestru. Od Herodota do dzisiejszych badań geografów warszawskich i lwowskich
 • Literatura
 • :
 • History of search for the Dnister river springs. From Herodotus till up-to-date studies of Warsaw and Lwow geographers
 • Nota o autorach
 • Przypisy
 • O wydawnictwie

 • Tytuł: Historia badań źródeł Dniestru
 • Autor: Janusz Gudowski, Jura Nesteruk
 • ISBN Ebooka: 978-8-3800-2134-1, 9788380021341
 • Data wydania ebooka: 2015-12-16
 • Identyfikator pozycji: e_1z3f
 • Wydawca: Wydawnictwo Akademickie DIALOG