Szczegóły ebooka

Na Zachód po trupie Polski

Na Zachód po trupie Polski

Bogdan Musiał

Ebook

Książka niezwykle aktualna, opierająca się na dokumentach z rosyjskich archiwów, zadaje kłam najnowszej propagandzie historycznej Putina, która powiela stalinowskie fałszerstwa, a której ostrze skierowane jest głównie przeciwko Polsce. Pokazuje historię przygotowań sowieckich do wojny napastniczej, szczególnie intensywnych od przełomu roku 1929/30. Koncepcja wojenna którą rozwinął Michaił Tuchaczewski w styczniu 1930 przewidywała zmasowane użycie czołgów, samolotów oraz gazów bojowych. Głównym celem tego zmasowanego ataku miała być Polska, która w przekonaniu Stalina i jego towarzyszy była barierą w drodze na Zachód, do Niemiec, do serca Europy.

Dzięki analizie nowych i dotąd nieznanych dokumentów z archiwów moskiewskich, autor daje sugestywny obraz sowieckiej polityki zagranicznej tego okresu. Wynika z niej, jak od samych początków istnienia Rosji radzieckiej, jej kierownictwo padnięte było jedną myślą - podboju zachodniej Europy.

Znajdujemy w niej dowody na ofensywną i agresywną politykę Moskwy lat 20. i 30. Bogdan Musiał zebrał wstrząsające wypowiedzi czołowych polityków radzieckich jak Stalin, Tuchaczewski czy Mołotow oraz liczne źródła sowieckiej jednoznacznie wskazujące na ekspansjonistyczne ambicje ZSRR. Po jej lekturze nie ma wątpliwości, że pierwszą ofiarą nowej polityki sowieckiej miała być II RP.

 • Okładka
 • Strona tytułowa
 • Strona redakcyjna
 • Wprowadzenie
 • Część I Nadzieje, porażki, stabilizacja władzy
  • 1. Bolszewicki pucz w Rosji. Rewolucja światowa jako naczelne hasło bolszewików
  • 2. Wojna polsko-bolszewicka w 1920 roku nieudana próba przebicia się do Europy
  • 3. Wymóg odbudowy gospodarki
  • 4. Opór antykomunistyczny w pierwszych latach po wojnie domowej
  • 5. Stabilizacja władzy bolszewickiej
  • 6. Armia Czerwona po 1920 roku
  • 7. Czerwony Październik 1923 roku w Niemczech a bolszewicy
  • 8. Kryzys ideologiczno-polityczny po klęsce niemieckiej rewolucji i poszukiwanie nowych dróg
  • 9. Polska pole doświadczalne rewolucyjnej irredenty
  • 10. Społeczny, gospodarczy i etniczny kryzys w Związku Sowieckim w połowie lat dwudziestych
  • 11. Socjalizm w jednym kraju nowa strategia światowej rewolucji
  • 12. Przygotowania do wojny rewolucyjnej Komitet Obrony
  • 13. Klęska programu przygotowań do wojny z lat ­1927-1928 i nowe projekty
  • 14. Wzmocnienie własnego zaplecza polowanie na szkodników, sabotażystów, szpiegów i elementy kontrrewolucyjne
  • 15. Uspokojenie wsi a finansowanie przygotowań wojennych i industrializacji
 • Część II Stalinowskie plany i przygotowania wojenne
  • 16. Światowy kryzys gospodarczy a Stalinowskie przygotowania wojenne
  • 17. Budowa przemysłu zbrojeniowego i rozbudowa Armii Czerwonej w latach ­1930-1941 gigantyczne plany i spektakularne porażki
  • 18. Czystki polowanie na kozła ofiarnego
  • 19. Sytuacja polityczna w Europie w latach trzydziestych a Stalinowskie przygotowania do wojny
  • 20. Pakt między Hitlerem a Stalinem
  • 21. Sukces Stalina
  • 22. Napaść na Finlandię godzina prawdy
  • 23. Ideologia rewolucyjnej wojny zaborczej
  • 24. Zwycięstwa Hitlera na Zachodzie dylemat Stalina
  • 25. Zwrot Hitlera na wschód
  • 26. Przygotowania do wojny ofensywnej przeciwko Niemcom
  • 27. Wiedza Hitlera o sowieckich przygotowaniach wojennych a spór o wojnę prewencyjną
 • Uwaga końcowa
 • Wykaz skrótów
 • Źródła
 • Tytuł: Na Zachód po trupie Polski
 • Autor: Bogdan Musiał
 • ISBN: 9788382022346, 9788382022346
 • Data wydania: 2021-03-09
 • Format: Ebook
 • Identyfikator pozycji: e_1z8v
 • Wydawca: Zysk i S-ka Wydawnictwo