Helion


Szczegóły ebooka

Wiara w siebie

Wiara w siebie


Charles Pépin jest pisarzem i filozofem, jego książki zostały wydane w blisko dwudziestu krajach.

Książka ta wyjaśnia tajemnicę wiary w siebie. I pokazuje nam, w jaki sposób zbudować większą wiarę we własne siły. Autor czerpał inspirację z tekstów filozofów, z prac psychoanalityków i psychologów, a także z doświadczeń wielkich sportowców, artystów jak również z anonimowych źródeł. Wiara w siebie rodzi się z działania, ze zdobywania nowych umiejętności, z wychodzenia ze strefy komfortu czy utartych schematów. Drogi prowadzące do niej są różne, ale raz zdobyta niesie nas przez całe życie. Wymaga jednak ciągłej pielęgnacji.

Wiara rodzi się z pewnej alchemii, jest pochodną wielu czynników dlatego:

  • dbajcie o dobre związki
  • słuchajcie samych siebie
  • zachwycajcie się
  • decydujcie
  • pobrudźcie sobie ręce
  • przejdźcie do czynów
  • podziwiajcie
  • pozostańcie wierni pragnieniom
  • zaufajcie tajemnicy

Spis treści

Wprowadzenie

1. Pielęgnujcie dobre więzi

Wiara w siebie wynikająca ze związków

2. Trenujcie

Praktyka wiary w siebie

3. Słuchajcie siebie

Zaufać swojej intuicji

4. Zachwycajcie się

Kiedy piękno daje nam wiarę w siebie

5. Decydujcie

Wiara w zwątpieniu

6. Pobrudźcie sobie ręce

Jak zyskać wiarę w siebie

7. Przejdźcie do czynów

Działać, aby zaufać sobie

8. Podziwiajcie

Wiara w siebie i przykłady

9. Pozostańcie wierni pragnieniom

Antidotum na kryzys wiary w siebie

10. Zaufajcie tajemnicy

Wiara w życie

Konkluzja

Dzieła, które stworzyły tę książkę