Helion


Szczegóły ebooka

Polacy w zaraniu Stanów Zjednoczonych

Polacy w zaraniu Stanów Zjednoczonych


Wszechstronne i kompetentne omówienie obecności Polaków na kontynencie północno-amerykańskim od odkrycia go przez Kolumba (a nawet wcześniej!) do ich udziału w amerykańskiej wojnie o niepodległość, prowadzącej do powstania Stanów Zjednoczonych.

Autor przedstawia m.in. tajną misję dyplomatyczną Tadeusza Kościuszki oraz relacje Kajetana Węgierskiego i Juliana Ursyna Niemcewicza z ich podróży po Stanach Zjednoczonych i spotkań z ówczesnymi osobistościami amerykańskimi.

Autor okładki: Marcin Labus

Od Autora
PIERWSI POLACY W AMERYCE PÓŁNOCNEJ
Początki osadnictwa polskiego
W oczach historyków i polityków
POLACY W WOJNIE O NIEPODLEGŁOŚĆ STANÓW ZJEDNOCZONYCH
Tadeusz Kościuszko
Kazimierz Pułaski
Mniej znani bohaterowie
POLSKA I STANY ZJEDNOCZONE W XVIII WIEKU
Polska a amerykańska wojna o niepodległość
Stany Zjednoczone wobec Konstytucji 3 maja
Stany Zjednoczone a rozbiory Polski
Amerykanie w Polsce XVIII wieku
Generał Charles Lee
Amerykanin sekretarzem Stanisława Augusta
John Paul Jones
Joel Barlow