Helion


Szczegóły ebooka

Przedwiośnie 68. Fakty i mity owiane mgłą

Przedwiośnie 68. Fakty i mity owiane mgłą


Marzec 68 w Polsce owiany jest wieloma mitami. Łączy się go błędnie z buntami młodzieży w Paryżu. Zryw polskiej młodzieży miał charakter niepodległościowy, francuskiej - obyczajowy . Za bohaterów walki z socjalizmem uważa się tych, którzy jak Kuroń czy Michnik chcieli go tylko reformować, co w konsekwencji oznaczałoby tylko sprawniejszą sowietyzację.

Polski Marzec był kolejnym niepodległościowym zrywem młodzieży, nawiązującym do tradycji powstań a poprzedzającym Solidarność.

Jako liderów sławi się byłych działaczy ZMP i ZMS, potomków partyjnych aparatczyków - pomijając, że większość uczestników buntu stanowili nawet nie studenci, lecz robotnicy, rzemieślnicy, nawet uczniowie - przeciwko komunizmowi zbuntowali się po prostu młodzi Polacy. Marzec wylansował też wielu bohaterów mimo woli - jak choćby reżysera Dziadów Kazimierza Dejmka, który w żaden sposób nie zamierzał stworzyć przedstawienia, które byłoby wołaniem o wolność od Sowietów.

Marzec był doświadczeniem pokoleniowym młodzieży, często początkiem trudnej drogi niepodległościowej. Uczestnikami Marca byli m. in. : bracia Kaczyńscy, Irena Lasota, Antoni Macierewicz i Tadeusz Stański z Warszawy, Teresa Baranowska z Katowic, Jerzy Szczęsny i Kazimierz Świegocki z Łodzi, Romuald Szeremietiew z Legnicy, Marek Kośmider z Poznania i wielu przyszłych działaczy Solidarności, KPN a nawet KOR-u. Działacze ci często się nie znali, Marzec nie miał jednolitego przywództwa a raczej: każdy musiał być swoim przywódcą, każdy musiał sam wybrać swoja drogę.

 • Okładka
 • Strona tytułowa
 • Strona redakcyjna
 • Parę słów wstępu
 • Między wspomnieniem a historią
 • Kicki gwiazdozbiór
 • Marzec zaczął się w październiku
 • Historia partii jest historią walki chamów z Żydami
 • Parę dni poezji i wolności
 • Nocny strajk, czyli uzupełnienie poematu
 • Między historią a legendą
 • Największa zbrodnia Marca
 • Exodus 68. Mit nowego wypędzenia
 • Zakazane rachunki
 • W oparach mitu
 • Wnioski
 • Poemat poszukiwany przez SB
 • Miniantologia pomarcowych donosów
 • Zakończenie
 • Fotografie