Helion


Szczegóły ebooka

Zarządzanie procesowe w organizacjach. Podejście klasyczne i nowe koncepcje

Zarządzanie procesowe w organizacjach. Podejście klasyczne i nowe koncepcje

Głównym celem monografii jest zaprezentowanie zarządzania procesowego we współczesnych organizacjach, zarówno z perspektywy teoretycznej, jak i praktycznej, w ujęciu klasycznym i z uwzględnieniem nowych koncepcji rozwijających się w otoczeniu, wzbogaconych rozwiązaniami z praktyki gospodarczej.
 
Rozdział pierwszy poświęcony jest teoretyczno-metodycznym aspektom zarzadzania procesowego w organizacjach. Omówiono m.in. zagadnienia dotyczące: istoty i klasyfikacji procesów, struktury zarządzania procesowego oraz uwarunkowań realizacji tej koncepcji. Rozdział drugi dotyczy wybranych zagadnień z zakresu procesowego modelu funkcjonowania organizacji, w szczególności: istoty projektowania i modelowania procesów. W dalszej części omówiono metody i narzędzia do pomiaru i doskonalenia procesów oraz oceny dojrzałości procesowej. Rozdział trzeci poświęcony jest przesłankom ewolucji zarządzania procesowego i wyłaniającym się nowoczesnym trendom w otoczeniu, budowaniu zwinnego, dynamicznego zarządzania procesowego, a w szczególności koncepcji zintegrowanego zarządzania procesowego. Rozdział czwarty dotyczy nowych metod i narzędzi zarządzania procesowego w podejściu marketingowym do zasobów ludzkich czy rozwiązań technologicznych. Obejmuje problematykę odnoszącą się do podejścia instytucjonalnego, a w szczególności do aspektów kulturowych, strukturalnych i społecznych.
 
Monografia adresowana jest do kadry menedżerskiej, ekspertów i konsultantów z zakresu zarządzania procesowego, architektów i projektantów procesów, przedstawicieli biur zarządzania procesami, jak również doktorantów, uczestników studiów podyplomowych oraz studentów uczelni ekonomicznych i technicznych. Zaprezentowany w monografii zakres merytoryczny prezentuje istotne zagadnienia, ale nie w pełni je wyczerpuje, stanowiąc inspirację do podjęcia i prowadzenia dalszych badań teoretyczno-empirycznych w omawianej problematyce.

Wprowadzenie 7

I. Klasyczne podejście do zarządzania procesowego w organizacjach

1. Teoretyczno-metodologiczne aspekty zarządzania procesowego w organizacjach 13

1.1. Ewolucja zarządzania procesowego 13

1.2. Istota i założenia zarządzania procesowego 28

1.3. Wybrane metodyki i standardy wdrażania zarządzania procesowego 38

1.4. Czynniki sukcesu i porażek wdrażania zarządzania procesowego 50

2. Procesowy model funkcjonowania organizacji 61

2.1. Projektowanie procesowego modelu organizacji 61

2.2. Projektowanie i wdrażanie procesów w organizacji 81

2.3. Pomiar i doskonalenie procesów w organizacji 98

2.4. Ocena dojrzałości procesowej organizacji 118

II. Nowoczesne podejście do zarządzania procesowego w organizacjach

3. Nowe koncepcje zarządzania procesowego 127

3.1. Przesłanki nowych koncepcji zarządzania procesowego 127

3.2. Dynamiczne zarządzanie procesowe 135

3.3. Zwinne zarządzanie procesowe 145

3.4. Zintegrowane zarządzanie procesowe 155

4. Nowe metody i narzędzia zarządzania procesowego163

4.1. Instytucjonalizacja zarządzania procesowego – aspekty strukturalno-kulturowe 163

4.2. Nowe metody marketingowe w zarządzaniu procesowym 176

4.3. Nowe metody zarządzania zasobami ludzkimi w zarządzaniu procesowym 185

4.4. Nowoczesne narzędzia informatyczne w zarządzaniu procesowym 196

Zakończenie 201

Bibliografia 203

 

  • Tytuł: Zarządzanie procesowe w organizacjach. Podejście klasyczne i nowe koncepcje
  • Autor: Agnieszka Bitkowska
  • ISBN Ebooka: 978-83-8156-180-8, 9788381561808
  • Data wydania ebooka: 2021-03-18
  • Identyfikator pozycji: e_1zuf
  • Wydawca: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej