Helion


Szczegóły ebooka

Osady ściekowe - wymagania i możliwości zagospodarowania

Osady ściekowe - wymagania i możliwości zagospodarowania

Osad ściekowy jest pozostałością po procesie oczyszczania ścieków. Komunalne osady ściekowe zawierają wiele wartościowych substancji odżywczych (m.in. związki azotu i fosforu jak w nawozach), mają wysoką kaloryczność (można z nich produkować energię elektryczną i ciepło w procesach) oraz zawierają związki organiczne umożliwiające ich fermentację w celu produkcji biogazu, a następnie energii elektrycznej i ciepła. Poniższe opracowanie przybliża zagadnienie wykorzystania osadów, w tym ramy prawne określające możliwości postępowania z osadami, oraz sposoby i możliwości ich zagospodarowania.

  • Tytuł: Osady ściekowe - wymagania i możliwości zagospodarowania
  • Autor: Tomasz Kaler
  • ISBN Ebooka: 978-83-269-9679-5, 9788326996795
  • Data wydania ebooka: 2021-03-19
  • Identyfikator pozycji: e_1zva
  • Wydawca: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka