Helion


Szczegóły ebooka

Kryzys teorii ewolucji

Kryzys teorii ewolucji

Darwin wyobrażał sobie rozwój przyrody ożywionej na Ziemi w postaci jednego, wielkiego drzewa życia, które obrazuje stopniowe przejście od form prostych do złożonych  i lepiej przystosowanych.

Michael Denton, autor książki „Kryzys teorii ewolucji”, uważa, że zapis kopalny nie potwierdza przekonania Darwina, ale pokazuje brak form przejściowych między przedstawicielami różnych gatunków. Jeżeli zatem teoria ewolucji ma wskazywać na wspólnotę pochodzenia wszystkich form organicznych, a świadectwa empiryczne nie potwierdzają tego poglądu, to również cała teoria staje się niewiarygodna. Australijski uczony zgadza się z Darwinem, że w przyrodzie występuje zmienność, ale zdaniem Dentona dotyczy ona tego, co współczesna biologia ewolucyjna określa mianem mikroewolucji, czyli przekształceń na poziomie wewnątrzgatunkowym. Natomiast pojęcie makroewolucji jest, jak stwierdził Denton, jedynie pewnym uogólnieniem, które nie ma potwierdzenia w faktach.

 

Klasyczna już książka doktora Dentona objaśnia zebrane dowody przeciwko teorii ewolucji w jej tradycyjnej postaci. Autor wyraźnie pokazał stan rosnącego kryzysu w świecie nauk biologicznych w ubiegłym stuleciu, wywołując tym samym ogromne poruszenie w środowisku naukowym. Dzisiaj „Kryzys teorii ewolucji” pozwala nam zrozumieć, dlaczego coraz więcej renomowanych naukowców zaczyna kwestionować ortodoksyjny darwinizm.

 

Książka „Kryzys teorii ewolucji” zainteresuje nie tylko krytyków darwinizmu, ale może okazać się pasjonującą lekturą również dla zwolenników teorii ewolucji i wszystkich zainteresowanych sporem ewolucjonizmu z kreacjonizmem.


O autorze:

Michael Denton urodził się w 1943 roku. W 1969 ukończył studia medyczne na Bristol University, a kilka lat później uzyskał tytuł doktora biochemii w King’s College w Londynie. W czasie studiów zajmował się głównie badaniem erytrocytów, a także poszukiwaniami genów odpowiedzialnych za dziedziczenie zaburzeń siatkówki u ludzi. W 1990 roku Denton został zatrudniony na wydziale biochemii University of Otago w Nowej Zelandii, gdzie pracował przez kolejne piętnaście lat. Regularnie też wyjeżdżał do Indii i Pakistanu, by kontynuować badania genów, które rozpoczął jeszcze na studiach.

W 1985 roku ukazała się jego najważniejsza książka, której sam tytuł wzbudzał już kontrowersje – „Kryzys teorii ewolucji. Tematem tej pracy była próba ustalenia, jakie świadectwa empiryczne faktycznie potwierdzają teorię ewolucji.

O serii:

Seria Inteligentny Projekt to pierwsza tak ambitna i bogata propozycja na polskim rynku wydawniczym, w ramach której ukazują się książki dotyczące teorii inteligentnego projektu – Intelligent Design (ID). 

Autorzy zastanawiają się: czy różnorodność życia na Ziemi może być wyjaśniona wyłącznie przez procesy czysto przyrodnicze? Czy złożone struktury biologiczne mogły powstać drogą przypadku i konieczności, bez udziału inteligencji? Czy Ziemia jest tylko jedną z wielu niczym niewyróżniających się planet? 

Teoria inteligentnego projektu jest ogólną teorią rozpoznawania projektu i ma szerokie zastosowanie w takich dziedzinach nauki, jak kryminalistyka, historia, kryptografia, astronomia i inżynieria. Seria Inteligentny Projekt pokazuje, że koncepcja ID powinna być stosowana również w zagadnieniach pochodzenia i rozwoju różnych form życia, a także w próbie zrozumienia nas samych. 

 

 

Spis treści

Przedmowa                                                                9

Rozdział 1.

Odrzucenie Stworzenia                                             11

Rozdział 2.

Teoria ewolucji                                                           31

Rozdział 3.

Od darwinizmu do dogmatów                                    65

Rozdział 4.

Fragmentaryczna prawda                                          75

Rozdział 5.

Typologiczny ogląd natury                                          91

Rozdział 6.

Systema naturae – od Arystotelesa do kladystyki         117

Rozdział 7.

Niepowodzenie homologii                                             139

Rozdział 8.

Zapis kopalny                                                                155

Rozdział 9.

Łatanie luk                                                                      197

Rozdział 10.

Biologiczna rewolucja molekularna                                 233

Rozdział 11.

Tajemnica pochodzenia życia                                         249

Rozdział 12.

Biochemiczny pogłos typologii                                        275

Rozdział 13.

Poza zasięgiem przypadku                                             311

Rozdział 14.

Zagadka doskonałości                                                    331

Rozdział 15.

Priorytet paradygmatu                                                     349

Podziękowania                                                                365

Spis ilustracji                                                                   369

Bibliografia                                                                       371

Indeks osobowy                                                               383

Indeks rzeczowy                                                              385

  • Tytuł: Kryzys teorii ewolucji
  • Autor: Michael Denton
  • Tłumaczenie: Bartłomiej Koźniewski
  • ISBN Ebooka: 978-83-66233-43-0, 9788366233430
  • Data wydania ebooka: 2021-03-24
  • Identyfikator pozycji: e_1zvn
  • Wydawca: Fundacja En Arche