Helion


Szczegóły ebooka

 
Czas dla duszy. W poszukiwaniu prawdy

Czas dla duszy. W poszukiwaniu prawdy


Ta książka jest duchową rozmową o podejmowaniu codziennych decyzji. Autor dzieli się z czytelnikami swoim doświadczeniem odkrycia Prawdy, którą jest Jezus. Wskazuje, że odpowiedzi na nurtujące nas pytania możemy znaleźć w Piśmie Świętym. Udziela przy tym wielu praktycznych rad: jak żyć słowem Bożym, jak kierować się nim w różnych sytuacjach i każdego dnia dokonywać właściwych wyborów. Medytacje ojca Mikołaja przeznaczone są dla wszystkich, którzy szukają prawdy. Pierwotnie publikowane były w prowadzonej przez niego stałej rubryce Czas dla duszy, ukazującej się w chrześcijańskim ukraińskim czasopiśmie dla rodziny Kana.

 • Strona tytułowa
 • Strona redakcyjna
 • Wstęp do wydania polskiego
 • Przedmowa
  • Spotkanie przy gorącej herbacie
 • Rozdział pierwszy
  • I poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli
 • Rozdział drugi
  • Błogosławcie, nie przeklinajcie
 • Rozdział trzeci
  • Szukajcie, a znajdziecie
 • Rozdział czwarty
  • Za wszystko dziękujcie
 • Rozdział piąty
  • Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?
 • Rozdział szósty
  • Jeśli nie przebaczycie
 • Rozdział siódmy
  • Nauczycielu dobry, co mam czynić?
 • Rozdział ósmy
  • Wstanę i pójdę do mojego ojca
 • Rozdział dziewiąty
  • Boże, zmiłuj się nade mną grzesznym!
 • Rozdział dziesiąty
  • Ale nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie!
 • Rozdział jedenasty
  • Nie martwcie się więc o jutro
 • Rozdział dwunasty
  • Ja zaś i mój dom będziemy służyć Panu
 • Rozdział trzynasty
  • Królestwo niebieskie zdobywa się siłą
 • Rozdział czternasty
  • Nie bójcie się! Bo nie dał nam Bóg ducha bojaźni
 • Rozdział piętnasty
  • Smutna jest dusza moja aż do śmierci!
 • Rozdział szesnasty
  • Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają
 • Rozdział siedemnasty
  • Nie wyjdziesz stamtąd, dopóki nie zwrócisz ostatniego grosza
 • Rozdział osiemnasty
  • Ojcze, przebacz im
 • Rozdział dziewiętnasty
  • To jest mój Syn umiłowany
 • Rozdział dwudziesty
  • Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie
 • Rozdział dwudziesty pierwszy
  • Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału
 • Rozdział dwudziesty drugi
  • Tak niech wasze słowo będzie: Tak, tak; nie, nie
 • Rozdział dwudziesty trzeci
  • Jak trudno tym, którzy mają dostatki, wejść do królestwa Bożego
 • Rozdział dwudziesty czwarty
  • Więcej szczęścia jest w dawaniu niż w braniu
 • Epilog pierwszy
  • Jak pojawiła się ta książka
 • Epilog drugi
  • Kto znalazł Boga, znalazł wszystko
 • Podziękowanie
 • Spis treści

 • Tytuł: Czas dla duszy. W poszukiwaniu prawdy
 • Autor: Mikołaj Łuczok OP
 • Tytuł oryginału: U poszukach istini
 • Tłumaczenie: Grzegorz Kaczorowski
 • ISBN Ebooka: 9788379064274, 9788379064274
 • Data wydania: 2021-04-24
 • Identyfikator pozycji: e_1zxs
 • Kategorie:
 • Wydawca: W drodze