Helion


Szczegóły ebooka

Ogień. Komentarze do Ewangelii św. Mateusza cz. 1

Ogień. Komentarze do Ewangelii św. Mateusza cz. 1


„Będziemy sądzeni z niepotrzebnych słów ( … ), których nie powiedzieliśmy albo nie przeczytaliśmy, albo nad którymi nie medytowaliśmy. Gdzieś u podstaw wielu zranień, wielu krzywd leży lenistwo, brak odpowiedzialności za słowa, brak odpowiedzialności za to, że trzeba dawać słowa Boga, szczególnie wtedy kiedy się jest ambasadorem Boga i jest się ojcem. Żałuję wszystkich tych chwil, które już nie wrócą, nie da się już ich wypełnić sensem, konsekrować wieczną treścią. Żałuję złych słów i braku dobrych. Słowa są kosztowniejsze niż pieniądze i pociągają za sobą długi o wiele trudniejsze do spłacenia niż te, które można zaciągnąć w banku.”

                             o. Augustyn Pelanowski (fragment książki)

W Wydawnictwie paganini ukazały również się komentarze do Ewangelii św. Jana – „Zranione Światło”, komentarze do Ewangelii św. Łukasza  - "Fale łaski", komentarze do Ewangelii św. Marka - „Głębiny miłosierdzia”. 2. część komentarzy do Ewangelii św. Mateusza - "Bez odwrotu".

Za zgodą Kurii Generalnej Ojców Paulinów (2016)

 • Okładka
 • Strona tytułowa
 • Strona redakcyjna
 • ROZDZIAŁ 1 Rodowód Jezusa Chrystusa
 • ROZDZIAŁ 2 Aż
 • ROZDZIAŁ 3 Noc jasna
 • ROZDZIAŁ 4 Siekiera sądu
 • ROZDZIAŁ 5 Nawet Bóg potrzebuje człowieka
 • ROZDZIAŁ 6 Bezgraniczność ocalenia
 • ROZDZIAŁ 7 Powołanie Piotra i Andrzeja
 • ROZDZIAŁ 8 Aszrim szczęśliwi
 • ROZDZIAŁ 9 Ślepota Oświecenia
 • ROZDZIAŁ 10 Prawa ręka internetu
 • ROZDZIAŁ 11 Zaskakująca zemsta
 • ROZDZIAŁ 12 Odtajnić zło i zataić dobro
 • ROZDZIAŁ 13 Modlitwa, czyli wyrazić niewyrażalne
 • ROZDZIAŁ 14 Mogę być tylko Boga własnością
 • ROZDZIAŁ 15 Kogo chce znać Jezus
 • ROZDZIAŁ 16 Bukłaki
 • ROZDZIAŁ 17 Tłumy znękane
 • ROZDZIAŁ 18 Przebaczenie królestwem bliskości
 • ROZDZIAŁ 19 Między wilkami
 • ROZDZIAŁ 20 O włos od zagłady
 • ROZDZIAŁ 21 Nie jestem
 • ROZDZIAŁ 22 Zwątpienie proroka
 • ROZDZIAŁ 23 Koniec przemądrzałych
 • ROZDZIAŁ 24 Znak
 • ROZDZIAŁ 25 Chwasty też są potrzebne
 • ROZDZIAŁ 26 Perła
 • ROZDZIAŁ 27 Nieopodatkowane rozmnożenie
 • ROZDZIAŁ 28 Kto oszukał?
 • ROZDZIAŁ 29 Na końcu
 • Przypisy

 • Tytuły: Ogień. Komentarze do Ewangelii św. Mateusza cz. 1
 • Autor: o. Augustyn Pelanowski
 • ISBN Ebooka: 978-83-8904-957-5, 9788389049575
 • Data wydania: 2021-03-31
 • Identyfikator pozycji: e_20dr
 • Kategorie:
 • Wydawca: Paganini