Helion


Szczegóły ebooka

Apokalipsa według

Apokalipsa według


Jest to powieść satyryczna o zabarwieniu humorystycznym, przekornie i swobodnie parafrazująca Apokalipsę św. Jana. Do Łęczycy przyjeżdża dziennikarz, aby zdać relację z I Przeglądu Piosenki Turystycznej „Nocnik” (2005 r.), ale odwiedza go diabeł Boruta i od tego faktu sprawy toczą się w zupełnie nieprzewidzianych kierunkach, w których rzeczywistość miesza się ze światem magicznym. Finalną kulminacją są niebiańskie zaślubiny w mieście Swedenborga oraz awantura w redakcji.

 • Prolog
 • Rozdział 1. Adres. Widzenie wstępne
 • Rozdział 2. Listy do Kościoła w Efezie, Smyrnie, Pergamonie i Tiatyrze
 • Rozdział 3. Listy do Kościoła w Sardem, Filadelfii i Laodycei
 • Rozdział 4. Bóg wręcza Barankowi księgę przeznaczeń
 • Rozdział 5. Wizja Baranka Bożego
 • Rozdział 6. Baranek otwiera sześć pierwszych pieczęci
 • Rozdział 7. Pieczętowanie sług Bożych
 • Rozdział 8. Otwarcie siódmej pieczęci. Cztery pierwsze trąby
 • Rozdział 9. Trąba piąta pierwsze Biada. Trąba szósta drugie Biada
 • Rozdział 10. Książeczka ostatecznych wyroków
 • Rozdział 11. Dwaj świadkowie. Trąba siódma
 • Rozdział 12. Niewiasta i Smok
 • Rozdział 13. Smok przekazuje władzę Bestii. Bestia druga, czyli Fałszywy Prorok na usługach pierwszej
 • Rozdział 14. Dziewiczy orszak Baranka. Zapowiedź godziny sądu. Żniwo i winobranie
 • Rozdział 15. Hymn Mojżesza i Baranka. Wizja siedmiu czasz i siedmiu plag
 • Rozdział 16. I usłyszałem donośny głos
 • Rozdział 17. Wielka nierządnica
 • Rozdział 18. Zapowiedź upadku Wielkiego Babilonu. Nakaz ucieczki. Opłakiwanie zagłady Babilonu
 • Rozdział 19. Dziękczynne Alleluja niebiańskie. Pierwsza walka zwycięskiego Słowa
 • Rozdział 20. Tysiącletnie królestwo. Walka ostateczna i potępienie wrogów Boga
 • Rozdział 21. Nowe stworzenie. Jeruzalem niebiańskie czasów mesjańskich
 • Epilog
 • Podziękowania