Helion


Szczegóły ebooka

Uti subiectum intenta

Uti subiectum intenta


Obcowanie z Uti subiectum intenta jest jak obcowanie z najprawdziwszym dziełem sztuki – zapiera dech, przyprawia o dreszcze, porusza najgłębsze struny naszego ciała i naszej duszy.

Obcowanie z Uti subiectum intenta jest jak oglądanie obrazów namalowanych słowem i przedstawiających każdy najdrobniejszy nawet szczegół z największym pietyzmem.

Obcowanie z Uti subiectum intenta jest jak przyglądanie się rzeźbie, w której każdy mięsień, każda zmarszczka i każdy grymas wyglądają, jakby były częścią żywego ciała.

Uti subiectum intenta onieśmiela.

Onieśmiela niezwykłością. Onieśmiela poziomem. Onieśmiela artyzmem.

Ze względu na artyzm opisów, wysublimowany język, metafizyczność opisywanego świata, filozoficzne ujęcie niektórych treści oraz nakładanie się różnych przestrzeni czasowych, Uti subiectum intenta zachwyci tylko wybranych... Ale tych, których zachwyci – zniewoli. Zniewoli swoją skromną, subtelną wielkością.

Uti subiectum intenta, jak każde dzieło sztuki, zachwyca, zniewala, onieśmiela. I warto się temu poddać.

 • Od Autora
 • Pertiksn (Rodowód)
 • Kakofonia
 • Pustriniks (Pustelnik)
 • Nisza
 • Mukkinewis (Przewodnik)
 • Złotousty
 • Wielki władca dumnego narodu
 • Do Janusza Korczaka
 • Eks-tra- / In-tro-
 • Zidis (Ściana)
 • Engnessenis (Impresja)
 • Spektran (Widmo)
 • Pamnsna (Wspomnienie)
 • Terra Jatwezenorum est depopulata
 • Kriwwin Azzaran