Szczegóły ebooka

Narcyzm. Zaprzeczenie prawdziwemu JA

Narcyzm. Zaprzeczenie prawdziwemu JA

Alexander Lowen

Ebook

Czy jesteś narcyzem? A może znasz kogoś, kto nim jest? Wbrew obiegowemu przekonaniu narcyz nie kocha ani siebie, ani nikogo innego. To człowiek, który nie potrafi zaakceptować swojego prawdziwego Ja i w jego miejsce tworzy trwałą maskę, mającą skrywać niezdolność do doznawania uczuć.

W tej przełomowej pracy Alexander Lowen, psychoanalityk światowej sławy, wykorzystuje swoje ogromne doświadczenie kliniczne, by pokazać, jak można przywrócić takiemu pacjentowi uczucia i pomóc w odzyskaniu integralności jaźni. Podstawowy przekaz Narcyzmu jest tyleż doniosły, co niemożliwy do zakwestionowania: uczucia i ich wyrażanie to bez żadnych wątpliwości sprawa najwyższej wagi. Jesteśmy tym, co czujemy, a nie tym, co robimy.

 • Okładka
 • Strona tytułowa
 • Spis treści
 • Podzię­ko­wa­nia
 • Wpro­wa­dze­nie
 • Spek­trum nar­cy­zmu
 • Rola obrazu
 • Zaprze­cza­nie uczu­ciom
 • Wła­dza i kon­trola
 • Uwo­dze­nie i mani­pu­la­cja
 • Kosz­mar: obli­cze nie­rze­czy­wi­sto­ści
 • Lęk przed obłę­dem
 • Za dużo, za szybko
 • Obłęd naszych cza­sów
 • Przy­pisy koń­cowe
 • Tytuł: Narcyzm. Zaprzeczenie prawdziwemu JA
 • Autor: Alexander Lowen
 • Tytuł oryginału: Narcissism
 • Tłumaczenie: Paweł Luboński
 • ISBN: 9788381437455, 9788381437455
 • Data wydania: 2021-05-19
 • Format: Ebook
 • Identyfikator pozycji: e_20hv
 • Wydawca: Wydawnictwo Czarna Owca