Helion


Szczegóły ebooka

Jak budowaliśmy Rosję

Jak budowaliśmy Rosję


Z Rosjanami nie tylko braliśmy się za bary, toczyliśmy wojny jak równy z równym, a później nie tylko wzniecaliśmy przeciwko nim powstania. To z polskich drukarń pochodziło rosyjskie słowo drukowane przez ponad 120 lat. Polscy inżynierowie budowali mosty kolejowe i tworzyli rosyjską sieć dróg żelaznych. To z polskich fabryk pochodziło 90 proc. stalowych szyn układanych potem w dalekich stepach. Nasi przyrodnicy odkrywali Syberię dla światowej nauki. Byli to fachowcy, którzy wyrośli z polskiego pnia, a przyszło im budować obce mocarstwo.

Książka odkrywa współczesnemu Czytelnikowi skazany dziś na zapomnienie udział Polaków w historii Rosji. Udowadnia, że wspólnota przeszłości polsko-rosyjskiej może być nie tylko źródłem traumy, ale też powodem do dumy. Książka polecana jest zwłaszcza naszym rusofobom.

Prof. dr hab. Witold Modzelewski

Znakomite popularyzatorskie opracowanie relacji polsko-rosyjskich z odmiennej perspektywy niż dominująca. To przedstawienie sylwetek wielu Polaków i osób mających polskie korzenie, którzy mieszkali w Rosji (czasem dobrowolnie, czasem z przymusu) i postanowili włączyć się w gospodarkę, życie kulturowe, polityczne i społeczne rosyjskiego społeczeństwa.

Prof. Adam Wielomski

Wykonując benedyktyńską pracę i gromadząc informacje na temat obecności Polaków w wielu przestrzeniach funkcjonowania Rosji, Mariusz Świder sporządził dzieło wielkie i solidne. To kronika ułożona w porządku problemowym, podająca nazwiska i dokonania Polaków, którzy przyczynili się do rozwoju rosyjskiego życia społecznego. Każde nazwisko to odrębna opowieść, a czasem i szokująca niespodzianka historyczna. A nazwisk tych są setki"

Prof. Włodzimierz Osadczy

 • Okładka
 • Strona tytułowa
 • Strona redakcyjna
 • Spis treści
 • Odkrycie polskiej Rosji
 • Rekomendacje
 • Od redakcji
 • Polska stolica Rosji i polski hymn imperium
 • Niech rozbrzmiewa grom zwycięstwa
 • Polki i Polacy na tronie i u tronu Rosji
 • Nie tylko twórca Rewizora
 • Wielcy przedsiębiorcy
 • Koleje żelazne
 • Na Kaukazie i Syberii badacze i kadra oficerska
 • Polski Krym?
 • Generałowie, wynalazcy i odkrywcy
 • Pod sztandarem z dwugłowym orłem
 • Chemicy
 • Polscy generałowie w carskiej służbie
 • Panslawizm i słowianofilstwo
 • Polscy orientaliści
 • W walce wywiadów
 • Generalskie epolety
 • Polskie skrzydła
 • Pionier okrętów podwodnych
 • Super bombowiec
 • Astronomowie po raz pierwszy
 • Polska historia okowity
 • Sekrety historii Rosji i Polaków
 • Rewolucjoniści i buntownicy
 • Odkrywcy i badacze
 • Ci, co potrafili zagospodarować Syberię
 • Prawo i finanse na Syberii
 • Polacy na rosyjskich uczelniach
 • Boże, coś Polskę
 • Powrót badaczy Syberii
 • To ilu nas było w Rosji i na Syberii?
 • Polska sztuka drukarska
 • Dobrodzieje Syberii ciąg dalszy
 • Topografia, geodezja i geologia
 • Nasi na Alasce
 • Dwaj żeglarze i aktor
 • Polska optyka
 • Wielcy wirtuozi i bohaterowie
 • Sztuki piękne
 • Orientaliści i językoznawcy
 • Wizjoner
 • Polacy w naukach ścisłych i podbój kosmosu
 • Polskie herby rosyjskich rodów
 • Wielcy budowniczowie dróg, mostów i portów
 • Wielcy architekci
 • Nowatorskie mosty spawane
 • Polskie kościoły
 • Działacze gospodarczy i przemysłowcy
 • Polacy ze stali
 • W naftowym eldorado
 • Czułe spojrzenie polskich lekarzy i sportowców
 • Przyrodnicy
 • Profesorowie medycyny i weterynarii
 • Diaspora polska
 • Na wielkiej scenie
 • Milionerzy i filantropi
 • Kompozytorzy
 • Z polskiej palety
 • Polacy w Kijowie
 • Zachęta sztuk pięknych
 • W służbie Temidy
 • Polski flirt z Melpomeną
 • Mistrzowie i wyrobnicy pióra
 • Antoni Ferdynand Ossendowski
 • Złoto krwawego barona
 • Bohater Tadżykistanu
 • Polski laur poezji
 • Polscy Żydzi w Rosji
 • Gwiazdy Hollywoodu i prawdziwie gwiezdne szlaki
 • Wielcy fizycy
 • Związek Polski Lekarzy i Przyrodników
 • Świat filmu
 • Inżynierowie
 • Języki obce, filologowie polscy
 • Po czerwonej stronie mocy