Helion


Szczegóły ebooka

Najlepszy kraj na świecie. Pamflet

Najlepszy kraj na świecie. Pamflet

Norwegia kraj Ibsena, egalitarnego prawa Jante, surowej przyrody i zamożnych obywateli. Społeczeństwo harmonii, otwartości na reformy i troski o wspólne dobro, dbające o równouprawnienie, tolerancję i sprawiedliwość. Czy jednak na pewno Norwegia jest realizacją wolnościowej utopii?

Najlepszy kraj na świecie to analiza głębokiej sprzeczności tkwiącej w historii norweskiej kultury od XIX wieku po dziś wtedy ujawniającej się w pojedynku między tak zwanymi patriotami a partią inteligencką, obecnie w tarciach wewnątrz norweskiego reżimu dobroci. To również pamflet, który rzuca światło na norweski talent godzenia sprzeczności: między radykalizmem a konserwatyzmem, religijnością a sekularyzmem, indywidualizmem a komunitaryzmem, utopijnymi ideami i zdrowym rozsądkiem.

Nina Witoszek, uznana polska historyczka kultury od lat mieszkająca w Norwegii, wkłada kij w mrowisko politycznej poprawności. Świeże spojrzenie, ostre pióro, odwaga polemiki, bezlitosna ironia i doskonała znajomość norweskiej kultury. Jej książka to moralna biografia Norwegii kraju który zadziwia, prowokuje i inspiruje do przemyśleń na temat idealnej demokracji i społeczeństwa dobrobytu.

Nina Witoszek opisuje Norwegię z sympatią, ale i z ironią. Zrozumieć norweską duszę to jedno. Rozkochać w niej czytelnika i zadziwić go paradoksami drugie. Żeby to zrobić, autorka żongluje norweskimi baśniami, anegdotami, cytatami z wybitnych myślicieli i doprawia to wszystko szczyptą szelmowskiego humoru. Maciej Czarnecki

 • Strona tytułowa
 • Strona redakcyjna
 • I Norweski Sen
 • II Treści wyparte w historii norweskiej kultury
 • III Trupy w raju, czyli spuścizna po pokoleniu 68
 • IV Blasfemia po norwesku
 • V Fatalny urok norweskiego pastoralnego oświecenia
 • VI My i oni w najlepszym kraju na świecie
 • VII The opening of the Norwegian mind
 • Życiogramy kulturowych bękartów, którym udało się narodzić ponownie w Norwegii. (Zamiast posłowia)
 • Bibliografia (wybór)
 • Przypisy

 • Tytuł: Najlepszy kraj na świecie. Pamflet
 • Autor: Nina Witoszek
 • Tytuł oryginału: Pamflet
 • Tłumaczenie: Mariusz Kalinowski
 • ISBN Ebooka: 9788381912594, 9788381912594
 • Data wydania ebooka: 2021-04-28
 • Identyfikator pozycji: e_20ni
 • Wydawca: Wydawnictwo Czarne