Helion


Szczegóły ebooka

Sygnały i systemy. Zbiór zadań

Sygnały i systemy. Zbiór zadań


Teoria sygnałów i systemów stanowi wiedzę podstawową, bez której trudno jest sobie wyobrazić studiowanie bardziej złożonych zagadnień, takich jak, na przykład, teoria modulacji i detekcji, analiza sygnałów niestacjonarnych czy badanie własności transmisyjnych systemów. Prezentowany zbiór zadań jest pomocą dydaktyczną do wykładów „Sygnały i systemy” oraz „Sygnały, modulacje i systemy” prowadzonych od wielu lat na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.
W pracy zebrano zadania z szeroko rozumianej teorii sygnałów czasu ciągłego i dyskretnego oraz systemów analogowych i cyfrowych, z uwzględnieniem analizy w stanie nieustalonym oraz problematyki badania stabilności systemów. Na początku każdego rozdziału zamieszczono wykaz pozycji bibliograficznych, w których Czytelnik może znaleźć obszerniejsze omówienie teoretyczne prezentowanych zagadnień. Następująca po wykazie część teoretyczna jest ograniczona do przypomnienia podstawowych pojęć i wzorów. W każdym rozdziale podano ponadto przykładowe rozwiązania zadań, po których autorzy pozostawiają Czytelnikowi wiele problemów do samodzielnego rozwiązania. Odpowiedzi do zadań zostały zamieszczone na końcu zbioru zadań. Załączniki zawierają między innymi tablice transformat (Fouriera, Laplace’a) oraz opis własności przekształceń wykorzystywanych przy rozwiązywaniu zadań.

Przedmowa 7

Wykaz ważniejszych oznaczeń 8

Rozdział 1. Sygnały czasu ciągłego i dyskretnego 11

1.1. Podstawowe pojęcia i wzory 11

1.2. Przykładowe rozwiązania 17

1.3. Zadania do samodzielnego rozwiązania 29

Rozdział 2. Systemy czasu ciągłego i dyskretnego 35

2.1. Podstawowe pojęcia i wzory 35

2.2. Przykładowe rozwiązania 47

2.3. Zadania do samodzielnego rozwiązania 76

Rozdział 3. Metody częstotliwościowe analizy sygnałów czasu ciągłego 86

3.1. Podstawowe pojęcia i wzory 86

3.2. Przykładowe rozwiązania 92

3.3. Zadania do samodzielnego rozwiązania 115

Rozdział 4. Analiza systemów SLS czasu ciągłego w stanie ustalonym 123

4.1. Podstawowe pojęcia i wzory 123

4.2. Przykładowe rozwiązania 127

4.3. Zadania do samodzielnego rozwiązania 147

Rozdział 5. Próbkowanie 154

5.1. Podstawowe pojęcia i wzory 154

5.2. Przykładowe rozwiązania 157

5.3. Zadania do samodzielnego rozwiązania 179

Rozdział 6. Metody częstotliwościowe analizy sygnałów czasu dyskretnego 186

6.1. Podstawowe pojęcia i wzory 186

6.2. Przykładowe rozwiązania 192

6.3. Zadania do samodzielnego rozwiązania 221

Rozdział 7. Analiza systemów czasu dyskretnego w stanie ustalonym 226

7.1. Podstawowe pojęcia i wzory 226

7.2. Przykładowe rozwiązania 229

7.3. Zadania do samodzielnego rozwiązania 243

Rozdział 8. Przekształcenie Laplace’a 249

8.1. Podstawowe pojęcia i wzory 249

8.2. Przykładowe rozwiązania 252

8.3. Zadania do samodzielnego rozwiązania 270

Rozdział 9. Zastosowanie przekształcenia Laplace’a w analizie systemów analogowych 275

9.1. Podstawowe pojęcia i wzory 275

9.2. Przykładowe rozwiązania 281

9.3. Zadania do samodzielnego rozwiązania 312

Rozdział 10. Przekształcenie Z 320

10.1. Podstawowe pojęcia i wzory 320

10.2. Przykładowe rozwiązania 323

10.3. Zadania do samodzielnego rozwiązania 336

Rozdział 11. Zastosowanie przekształcenia Z w analizie systemów czasu dyskretnego 339

11.1. Podstawowe pojęcia i wzory 339

11.2. Przykładowe rozwiązania 343

11.3. Zadania do samodzielnego rozwiązania 364

Bibliografia 371

Dodatek 1. Podstawowe parametry sygnałów 373

Dodatek 2. Podstawowe sygnały czasu ciągłego i dyskretnego. Sygnały dystrybucyjne 375

Dodatek 3.Własności przekształcenia Fouriera 379

Dodatek 4. Pary transformat Fouriera wybranych sygnałów 381

Dodatek 5. Własności przekształcenia Fouriera sygnałów czasu dyskretnego (DTFT) 383

Dodatek 6. Pary transformat Fouriera wybranych sygnałów dyskretnych (DTFT) 385

Dodatek 7.Własności dyskretnego przekształcenia Fouriera (DFT) 387

Dodatek 8. Pary dyskretnych transformat Fouriera (DFT) 389

Dodatek 9. Własności jednostronnego przekształcenia Laplace’a 390

Dodatek 10. Pary jednostronnych transformat Laplace’a 392

Dodatek 11. Własności przekształcenia Z 394

 Dodatek 12. Pary jednostronnych transformat Z 395

Odpowiedzi do zadań 397