Helion


Szczegóły ebooka

Polityczny Islam. Jak dyskutować ze zwolennikami islamskiej doktryny

Polityczny Islam. Jak dyskutować ze zwolennikami islamskiej doktryny


Kiedy zrozumiesz prawdziwą naturę islamu, możesz dyskutować o niej z innymi.

Szybko odkryjesz, że ludzie znają jedynie wersje ustaloną przez zwolenników islamu

i podają wyłącznie uzasadnienia na jej podtrzymanie.

Książka ta została napisana dla tego , kto chce być skuteczny w przekonywaniu innych na temat

politycznej doktryny islamu. Dzięki niej pozna argumentacje oparta na faktach.

Od zamachów z 11 września ta niezawodna metoda stosowana była w celu zmiany poglądów apologetów islamu z wszystkich kręgów politycznych i społecznych.

Każdy niezależnie od tego, czy ma poglądy liberalne, postępowe, lewicowe, czy konserwatywne, może zostać przekonany, by w świetle faktów dostrzec prawdę na temat politycznego islamu.

Metoda opisana w tej książce opiera się na świętych tekstach źródłowych islamu, najwięcej skorzystają na niej, więc ci, którzy przeczytali Trylogię (Koran, sira i hadisy).

Pozostali mogą nauczyć się poprzez przykłady, ale im więcej faktów się pozna, tym lepsze uzyskuje się rezultaty.

Jeśli chcesz zrozumieć Trylogię, wejdź na www.cspii.org, gdzie możesz dowiedzieć się więcej na temat politycznej doktryny islamu.

 

Metoda uczenia stosowana przez CSPII:

  • bada islam, opierając się na dających się zweryfikować faktach;

  • dotyczy politycznej doktryny islamu, nie religii;

  • odnosi się do politycznego islamu, nie muzułmanów;

  • stosuje powtórzenia oraz poziomy nauk.

 

Spis treści

 

Błędne poglądy na temat Islamu.....…..............................11

Oficjalna wersja Islamu...................................................17

,,Czy nie możemy po prostu się dogadać?,,.....................19

Ramy dyskusji...............................................................29

Argumenty do dyskusji...................................................39

Obalenie oficjalnej wersji Islamu......................................59

Złoty Wiek Islamu?........................................................67

Studium przypadku........................................................73