Szczegóły ebooka

Jak pokonać insulinooporność, główną przyczynę chorób naszych czasów

Jak pokonać insulinooporność, główną przyczynę chorób naszych czasów

Benjamin Bikman

Ebook

W leczeniu insulinooporności najważniejsze jest dokładne poznanie, czym jest to zaburzenie i jakie mechanizmy zachodzą w ludzkim organizmie, który nie działa prawidłowo. Ta książka wspaniale to wszystko opisuje i na pewno odpowie na wiele nurtujących cię pytań. Dzięki niej poznasz zupełnie inny punkt widzenia na leczenie oporności na insulinę! Metody proponowane przez autora mogą być alternatywą dla wielu osób, u których inne leczenie nie przynosiło oczekiwanych efektów. Dominika Musiałowska Prezes Fundacji Insulinooporność zdrowa dieta i zdrowe życie Oto pierwsza książka na polskim rynku tak dokładnie opisująca insulinooporność, a także schorzenia, które powstają na jej podłożu. Dzięki temu wyjątkowemu przewodnikowi dokładnie poznasz chorobę, z którą się zmagasz lub która trapi kogoś z twoich bliskich, zyskując narzędzia, które pomagają uniknąć niebezpiecznych następstw. Próbujesz się pozbyć nadliczbowych kilogramów, ale wydaje ci się, że to walka z wiatrakami? Coraz częściej dopada cię zmęczenie bez przyczyny? Zauważasz, że twój mózg działa na wolniejszych obrotach? Od dawna bezskutecznie starasz się o dziecko? A może po prostu czujesz się źle?... Przyczyną może być oporność na insulinę, która zakłóca funkcjonowanie twojego organizmu i odbiera ci radość życia. Na tym jednak problemy się nie kończą. Insulinooporność, prawdziwa epidemia współczesności, pociąga bowiem za sobą całą kaskadę negatywnych zmian, my zaś zaczynamy leczyć objawy tych zaburzeń, nie mając pojęcia, że nasze problemy zdrowotne mają wspólną przyczynę. Okazuje się, że rak, choroby serca, choroba Alzheimera i cukrzyca, a także nadciśnienie, otyłość, stłuszczenie wątroby, otępienie czy bezpłodność ściśle wiążą się z opornością na insulinę. Dlatego warto zadbać o siebie już teraz! W książce Jak pokonać insulinooporność ceniony naukowiec i profesor patofizjologii Benjamin Bikman opisuje mechanizmy odpowiadające za rozwój trapiących nas dolegliwości, lecz także dowodzi, że istnieją dostępne dla wszystkich sposoby na to, jak sobie z nią poradzić. Poznasz je, czytając tę przełomową książkę, która pomoże ci wreszcie przejąć kontrolę nad swoim zdrowiem.

 • Okładka
 • Strona tytułowa
 • Spis treści
 • Przed­mowa
 • Wstęp
 • <strong>Część I</strong> Pro­blem
  • <strong>Roz­dział 1</strong> Co to jest insu­li­no­opor­ność?
  • <strong>Roz­dział 2</strong> Serce
  • <strong>Roz­dział 3</strong> Mózg i zabu­rze­nia neu­ro­lo­giczne
  • <strong>Roz­dział 4</strong> Pro­cesy roz­rod­cze
  • <strong>Roz­dział 5</strong> Nowo­twory
  • <strong>Roz­dział 6</strong> Sta­rze­nie się, skóra, mię­śnie i kości
  • <strong>Roz­dział 7</strong> Prze­wód pokar­mowy i nerki
  • <strong>Roz­dział 8</strong> Zespół meta­bo­liczny i oty­łość
 • <strong>Część II</strong> Przy­czyny
  • <strong>Roz­dział 9</strong> Wpływ wieku i gene­tyki na insu­linę
  • <strong>Roz­dział 10</strong> Hor­mony jako przy­czyna insu­li­no­opor­no­ści
  • <strong>Roz­dział 11</strong> Oty­łość i insu­li­no­opor­ność raz jesz­cze
  • <strong>Roz­dział 12</strong> Stan zapalny i stres oksy­da­cyjny
  • <strong>Roz­dział 13</strong> Styl życia
 • <strong>Część III</strong> Roz­wią­za­nie
  • <strong>Roz­dział 14</strong> Rusz się. Rola aktyw­no­ści fizycz­nej
  • <strong>Roz­dział 15</strong> Jedz mądrze. Co wia­domo o żyw­no­ści
  • <strong>Roz­dział 16</strong> Kon­wen­cjo­nalne inter­wen­cje far­ma­ceu­tyczne i chi­rur­giczne
  • <strong>Roz­dział 17</strong> Plan. Od teo­rii do prak­tyki
 • Pora dzia­łać
 • Podzię­ko­wa­nia
 • Doda­tek A
 • Doda­tek B
 • Przy­datne źró­dła
 • O auto­rze
 • Przy­pisy
 • Tytuł: Jak pokonać insulinooporność, główną przyczynę chorób naszych czasów
 • Autor: Benjamin Bikman
 • Tytuł oryginału: Why We Get Sick
 • Tłumaczenie: Dariusz Rossowski
 • ISBN: 9788382250671, 9788382250671
 • Data wydania: 2021-05-05
 • Format: Ebook
 • Identyfikator pozycji: e_20wv
 • Wydawca: Wydawnictwo JK