Helion


Szczegóły ebooka

Milionerki. Fortuny Polek

Milionerki. Fortuny Polek


Milionerki. Fortuny Polek

Helena Rubinstein, Misia Sert, Barbara Piasecka-Johnson i Martha Stewart. Na pierwszy rzut oka bohaterki tej książki bardzo się od siebie różnią, lecz mają też pewne cechy wspólne. Pomimo całkiem odmiennych rodowodów i różnych miejsc urodzenia wszystkie one przyznawały się do polskości i wszystkie zaczynały swoje kariery praktycznie od zera. Fortunę zdobywały w mniej lub bardziej kontrowersyjny sposób, miały też wielu osobistych wrogów. Sukces zawsze bowiem przyciągał zawistników, którzy z reguły nie potrafili zrozumieć, kosztem jakich wyrzeczeń został osiągnięty. Portrety milionerek skreślone przez znanego historyka to inspiracja dla kolejnych pokoleń Polek, które nie boją się perspektywy, że zostaną bogate.

 • Okładka
 • Strona tytułowa
 • Spis treści
 • Od autora
 • Roz­dział 1. Cesa­rzowa urody
 • Roz­dział 2. Kró­lowa Paryża
 • Roz­dział 3. Kariera po pol­sku
 • Roz­dział 4. Ame­ry­kań­ski sen
 • Zakoń­cze­nie
 • Waż­niej­sza biblio­gra­fia
 • Przy­pisy