Szczegóły ebooka

70 lat Chińskiej Republiki Ludowej w ujęciu interdyscyplinarnym

70 lat Chińskiej Republiki Ludowej w ujęciu interdyscyplinarnym

praca zbiorowa

Ebook

Siedem dekad po utworzeniu Chińskiej Republiki Ludowej państwo to dysponuje coraz większą swobodą w dążeniu do realizacji własnych celów i działania nie według narzuconych z zewnątrz, ale samodzielnie wytyczonych reguł. Celem niniejszego opracowania jest odpowiedź na pytanie o charakter tych dążeń oraz metody ich realizacji. Czytelnik ma tu sposobność zapoznania się rozmaitymi spojrzeniami na historię i kondycję współczesnych Chin, przyporządkowanymi do trzech kategorii: polityki, ekonomii i kultury. O wartości poszczególnych rozdziałów stanowi wielowymiarowy opis złożonej rzeczywistości, pozwalający na zapowiedziane tytułem „interdyscyplinarne” poznanie Chin i ich roli we współczesnym świecie.

Monografia zawiera 15 artykułów podzielonych na grupy tematyczne – m.in. analizę wyjątkowej specyfiki chińskiego systemu politycznego autorstwa prof. Bogdana Góralczyka.

 

Monografia 70 lat Chińskiej Republiki Ludowej w ujęciu interdyscyplinarnym pod redakcją Hanny Kupś, Macieja Szatkowskiego oraz Michała Dahla jest publikacją ambitną i interesującą. Jej największą zaletą jest nie tylko tytułowa, ale autentyczna interdyscyplinarność. Teksty w niej zawarte obejmują tematykę polityczną, ekonomiczną i kulturową. Redaktorom udało się nie tylko zachować równowagę między poszczególnymi częściami monografii, ale również, co nie mniej ważne, zadbać o ich wzajemnie komplementarny charakter. Warto też zauważyć, że w kontekście postępujących przemian w ChRL (centralizacja władzy, zwrot od pragmatyzmu do ideologizacji w polityce, rosnące napięcia tak wewnątrz państwa, jak i w kontaktach z sąsiadami czy szerzej otoczeniem międzynarodowym) praca ta jest pozycją bardzo na czasie, podsumowującą przemiany ostatnich dekad i stanowiącą dobry punkt wyjścia do analiz bieżących i na przyszłość. Tym samym może być wartościowym materiałem dla studentów, uzupełniającym literaturę do zajęć poświęconych współczesnym Chinom, jak również dla bardziej zaawansowanych badaczy, zainteresowanych wyjściem poza własny obszar badań odnośnie Chin w poszukiwaniu inspiracji na polu innych dyscyplin naukowych.

Z recenzji dra hab. Krzysztofa Kozłowskiego, prof. SGH

Spis treści


Słowo wstępne.............................................................................................................................7


POLITYKA


Bogdan Góralczyk
Chiński system polityczny – sui generis...................................................................... 13


Marek Tylkowski
O renesansie konfucjanizmu w Chinach kontynentalnych
w okresie reform....................................................................................................................31


Antonina Łuszczykiewicz
Chiny a Pięć Zasad Pokojowego Współistnienia w dyskursie
polityczno-kulturowym.......................................................................................................... 49


Marek Świstak
O wyższości polityki nad gospodarką i pierwszeństwie mechanizmów
rynkowych przed politycznymi. Rola państwa w chińskiej polityce
rozwoju regionalnego............................................................................................................ 69


EKONOMIA


Magdalena Rybicka
Od imitacji do innowacji – rozwój rynku chińskiego w XXI wieku............... 89


Kamil Waligóra
Przeobrażenia gospodarcze ChRL – handel zagraniczny...................................105


Kamil Kotliński
Regionalne zróżnicowanie dochodu dyspozycyjnego w Chinach..................121


Joanna Wardęga
Znaczenie turystyki dla międzynarodowej pozycji Chin.....................................135


Michał Zaremba
Chińska pomoc rozwojowa. Stan i perspektywy...................................................159


Adam Chlebisz, Mateusz Mierzejewski
Globalizacja handlu a synchronizacja cykli przepływów gospodarczych
między Chinami, USA i Unią Europejską..................................................................175


KULTURA


Natalia Lubińska, Monika Paliszewska-Mojsiuk
Reformy edukacji w Chinach.........................................................................................199


Maciej Gaca
Proces sinizacji grup etnicznych w ChRL (i na Tajwanie) po 1949 roku
w dyskursie etnolingwistycznym i politycznym – przegląd glosariusza
z komentarzem......................................................................................................................221


Marek Piszczek
Rozwój kaligrafii w ChRL. Aspekt oświatowy.........................................................235


Hanna Kupś
W poszukiwaniu źródeł muzyki: rozwój archeologii muzycznej
w Chinach w XX i XXI wieku.......................................................................................255


Joanna Kucharzewska
Trwanie i zmienność – architektura Pekinu w ciągu ostatnich 70 lat.........275


Noty o autorach i redaktorach.......................................................................................303


Indeks.........................................................................................................................................307

  • Tytuł: 70 lat Chińskiej Republiki Ludowej w ujęciu interdyscyplinarnym
  • Autor: praca zbiorowa
  • ISBN: 978-83-8002-986-6, 9788380029866
  • Data wydania: 2021-04-26
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_215w
  • Wydawca: Wydawnictwo Akademickie DIALOG