Helion


Szczegóły ebooka

 
Angielskie czasowniki regularne i nieregularne

Angielskie czasowniki regularne i nieregularne


• Pełne, tabelaryczne zestawienie angielskich czasowników nieregularnych i wybranych czasowników regularnych wraz z wymową

Proste konteksty użycia danej formy czasownika z konkretnej kolumny

Czasowniki pogrupowane wg form (np. Grupa I taka sama forma w 1, 2 i 3 kolumnie)

Czasowniki pogrupowane wg wymowy poszczególnych form, a nie wg kolejności alfabetycznej

Czasowniki nieregularne zestawione z ich odpowiednikami regularnymi

• Najbardziej mylące formy czasowników nieregularnych w kolumnie 1, 2 i 3 w osobnej tabeli:

lie [laɪ] lay [leɪ] lain [leɪn] vs lay [leɪ] laid [leɪd] laid [leɪd]

strike [straɪk] struck [strʌk] struck [strʌk] vs stroke [strəʊk] stroked [strəʊkt] stroked [strəʊkt]

Wybrane czasowniki regularne w pełnej odmianie, w tym nowe czasowniki Google, Facebook, Skype, WhatsApp, czasowniki dwuliterowe OK, ID, czy czasowniki złożone nickel-and-dime

Czasowniki, w których nie wymawia się końcowej litery w 1 formie: debut [deɪbjuː] , crochet [krəʊʃeɪ] , hurrah [həˈrɑː]

Czasowniki zakończone na -y: carry oraz na -ic: panic

  • Tytuł: Angielskie czasowniki regularne i nieregularne
  • Autor: Radosław Więckowski
  • ISBN Ebooka: 978-83-954625-5-9, 9788395462559
  • Data wydania: 2021-04-28
  • Identyfikator pozycji: e_2180
  • Kategorie:
  • Wydawca: DIF