Szczegóły ebooka

Miller Twardy romantyk

Miller Twardy romantyk

Kamil Szewczyk

Ebook

Opowieść o chłopaku z żyrardowskiego podwórka, który wychował się w nędzy, lecz mimo to zawalczył o swoją przyszłość i pewnego dnia został premierem.

Jeden z czołowych polskich polityków po 1989 roku, bijący rekordy poparcia we wszystkich kolejnych wyborach, nie cofnął się przed niczym. Mimo że śmierć niemal nie odebrała mu żony i zabrała ukochanego syna. Leszek Miller jednych budzi szacunek, inni za nim nie przepadają. Ale nikt nie odmówi mu woli walki. Mówią o nim najważniejsi polscy politycy ze wszystkich stron sceny politycznej, w tym także trzech prezydentów.

 • Okładka
 • Strona tytułowa
 • Spis treści
 • Od autora
 • Wstęp
 • Roz­dział 1. Lesio, czyli bar­dzo trudne początki
 • Roz­dział 2. Poli­tyka też jest kobietą, czyli dwie miło­ści Mil­lera
 • Roz­dział 3. Sztan­dar PZPR wypro­wa­dzić, czyli pierw­sze wybory, droga na szczyt i seks­skan­dal III RP
 • Roz­dział 4. Sprawa Kukliń­skiego, czyli poli­tyk do spraw trud­nych
 • Roz­dział 5. Żela­zny kanc­lerz, czyli co nas nie zabije, to nas wzmocni
 • Roz­dział 6. Moniczka, czyli wnuczce się prze­cież nie odma­wia
 • Roz­dział 7. Życie po życiu, czyli kolejna odsłona
 • Roz­dział 8. Wszy­scy mówią o Mil­le­rze
 • Pole­camy
 • Tytuł: Miller Twardy romantyk
 • Autor: Kamil Szewczyk
 • ISBN: 9788366630390, 9788366630390
 • Data wydania: 2021-06-16
 • Format: Ebook
 • Identyfikator pozycji: e_2190
 • Wydawca: Wydawnictwo Harde