Szczegóły ebooka

Wyprawa na Górę Maslowa - rozważania o procesie wychowania

Wyprawa na Górę Maslowa - rozważania o procesie wychowania

Beata Ecler-Nocoń

Ebook

Książka stanowi propozycję rozważań z zakresu teorii wychowania. W intencji autorki fundamentem prezentowanej tu wizji wychowania jest personalizm, czyli pojmowanie człowieka jako osoby, rozwijającej się w drodze działania poprzez prawdę, dobro i piękno. Osią narracji uczyniono samoaktualizację Abrahama Maslowa i jego piramidę potrzeb, alegorycznie wyobrażoną jako Góra - Góra Maslowa. Książka stanowi znakomitą egzemplifikację pedagogiki zorientowanej na wartości; pedagogiki opierającą się na wsparciu i upodmiotowieniu młodych ludzi. Rozważania prowadzone w kolejnych rozdziałach mogą stanowić źródło refleksji nad współcześnie realizowanym procesem wychowania.

  • Tytuł: Wyprawa na Górę Maslowa - rozważania o procesie wychowania
  • Autor: Beata Ecler-Nocoń
  • ISBN: 978-83-226-4006-7, 9788322640067
  • Data wydania: 2021-05-05
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_21ed
  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego