Szczegóły ebooka

Psy i my

Psy i my

Alexandra Horowitz

Ebook

Alexandra Horowitz, autorka bestellerowego poradnika Oczami psami, powraca z kolejnym tytułem. Tym razem znana badaczka i popularyzatorka wiedzy o psach przygląda się relacji pies człowiek. W najnowszej książce Horowitz uświadamia, poucza i przybliża nam świat naszych najwierniejszych towarzyszy.

Jak ludzie zmieniają się przez relacje z psami? Kiedy podjęliśmy decyzję o udomowieniu psów, nieświadomie nadaliśmy nowy kierunek rozwojowi naszego gatunku. Decydując się na adopcję i wychowanie psów, decydujemy się na wyprowadzanie, karmienie i opiekowanie się nimi. Wszystko to sprawia, że po latach wspólnego życia, stajemy się zupełnie kimś innym.

W Psy i my Horowitz przygląda się wszystkim aspektom tej wyjątkowej międzygatunkowej relacji. Sięgając po badania na temat psów oraz interakcji pies-człowiek, stara się zrozumieć złożoność zjawiska, które wpływa na obydwie strony. Analizując ten związek na poziomie indywidualnym i społecznym, autorka po raz kolejny pozwala nam jeszcze lepiej zrozumieć psy.

 • Okładka
 • Strona tytułowa
 • Spis treści
 • Więź
 • Imię ide­alne
 • Pies jako wła­sność
 • Co ludzie mówią swoim psom
 • Kło­pot z rasami
 • Bada­nia naukowe nad psami prze­pro­wa­dzone w domu w czwart­kowy wie­czór
 • Psie rze­czy
  • Obroże
  • Psie meble
  • Galan­te­ria
  • Zabawki
  • Róż­no­ści
  • Triumf miski i psiej karmy
 • Pies w lustrze
 • Inter­lu­dium: Labo­ra­to­rium Świa­do­mo­ści Psów w licz­bach
 • Czy mój pies mnie kocha?
 • Precz z sek­sem
 • Mnie to nie bawi
 • Psi ogon
 • Podzię­ko­wa­nia
 • Biblio­gra­fia
  • ŹRÓ­DŁA
  • INNE ŹRÓ­DŁA INTER­NE­TOWE
  • INNE ŹRÓ­DŁA PRA­SOWE
  • INNE ŹRÓ­DŁA
  • ORZECZ­NIC­TWO
 • Przy­pisy koń­cowe
 • Tytuł: Psy i my
 • Autor: Alexandra Horowitz
 • Tytuł oryginału: Our Dogs, Ourselves
 • Tłumaczenie: Paweł Luboński
 • ISBN: 9788381433051, 9788381433051
 • Data wydania: 2021-06-30
 • Format: Ebook
 • Identyfikator pozycji: e_21ey
 • Wydawca: Wydawnictwo Czarna Owca