Helion


Szczegóły ebooka

Angielsko-polski słownik idiomów

Angielsko-polski słownik idiomów


• Kompleksowy i obszerny słownik angielskich idiomów

 

• Aktualne znaczenia stylistyczne:

be (right) over one’s head

go (right) over one’s head

nie ogarniać czegoś

 

• Idiomy nieodnotowane w innych słownikach:

sb’s legs turn to custard - mieć nogi jak z waty

pull an all-nighter - zarywać noc (przed egzaminem)

get aboard the train - ulec powszechnemu trendowi

slam on the brakes - mocno ograniczać wydatki

 

• Idiomy osadzone w ciekawych kontekstach:

We haven’t done the maths but early indications are that helpdesk calls have gone down.

Do you know what is America all about?

 

• Wielowariantowe ujęcie zwrotów idiomatycznych:

out of the box = right out of the box = straight out of the box

od razu

 

push the envelope = push the edges of the envelope

być nowatorskim, myśleć lub działać nieszablonowo

 

• Ebook będący uzupełnieniem Angielsko-polskiego słownika-suplementu w podtytule: wyrazów nowych i znanych o nieodnotowanych znaczeniach