Helion


Szczegóły ebooka

Wszystko o angielskich czasownikach

Wszystko o angielskich czasownikach


Publikacja, która nie ma odpowiednika na rynku

Prezentacja angielskich czasowników najczęściej stosowanych w języku codziennym

• Unikalne zestawienie porównawcze z tłumaczeniami, pomocne dla osób na wszystkich poziomach zaawansowania:

He started them doing it. On doprowadził do tego, że zaczęli to robić.

He kept them doing it. Ciągle pozwalał/kazał im to robić.

Różnice w ujęciu myśli między językiem polskim i angielskim: 

I see him sleeping. Widzę, że śpi.

I saw him sleeping. Widziałem, że śpi/spał.

I will see him sleeping. Zobaczę go, jak będzie spał.