Helion


Szczegóły ebooka

Wszystko o angielskim czasowniku wish i zwrocie if only

Wszystko o angielskim czasowniku wish i zwrocie if only


• Najobszerniejsza na rynku wydawniczym prezentacja czasownika wish

 

• Poprawne tłumaczenia czasownika wish, które nie podają dostępne podręczniki i słowniki, np.:

I wish I had known. Szkoda, że (wtedy) nie wiedziałem.

I wish I had known, but I didn’t. Żebym to (wtedy) wiedział, ale nie wiedziałem.

 

• Zestawienie czasownika wish i zwrotu if only w ćwiczeniach kontrastujących, np.:

If only I had been here yesterday. Żałuję, że mnie tu wczoraj nie było.

I wish I had been here yesterday. Szkoda, że mnie tu wczoraj nie było.

 

• Najtrudniejsze zagadnienia wyjaśnione na prostych przykładach

 

• Test z kluczem, systematyzujący wcześniej przerobiony materiał

 

• Uniwersalny i nieodzowny suplement do innych podręczników na wszystkich poziomach zaawansowania