Helion


Szczegóły ebooka

Zdania-wyzwania z języka angielskiego

Zdania-wyzwania z języka angielskiego


• Wyjątkowe zestawienie angielskich zdań - wyzwań zaopatrzonych w klucz

 

• Szeroka paleta zagadnień dla prawdziwych pasjonatów współczesnej angielszczyzny

 

• Wielowariantowe wyrażanie myśli po angielsku:

Zdanie - Tego rodzaju aplikacje są bezpłatne - można wyrazić aż w 16 wariantach

 

• Ciekawe różnice znaczeniowe:

The paint is going to dry quickly. vs The paint will dry quickly.

When will you finish it? vs When will you be finishing it?

Let's play softball at the park. vs Let's play softball in the park.

 

• Zadania polegające na rozszyfrowaniu znaczeń pojedynczych zdań:

I enjoy dancing the twist. (2 znaczenia)

She is at the station. (3 znaczenia)

 

• Jak to powiedzieć po angielsku:

Czyje jak czyje, ale moje zadanie było trudne. = Kto jak kto, ale ja miałem trudne zadanie.