Szczegóły ebooka

Wszystko jest wojną. Rosyjska kultura strategiczna

Wszystko jest wojną. Rosyjska kultura strategiczna

Marek Budzisz

Ebook

Co decyduje o konkretnych posunięciach władz Federacji Rosyjskiej w polityce wewnętrznej i międzynarodowej? Aby zrozumieć kulisy wielkich wydarzeń musimy poddac analizie kulturę strategiczna Rosji, tworzącą kościec kluczowych decyzji podejmowanych przez elity tego kraju. Przyjrzymy się wielkiej strategii panstwowej, procesom o krotkotrwałym charakterze, jak i wykraczającym poza horyzont dziesięcioleci.

 • Maskirowka i działania dezinformacyjne w rosyjskim mysleniu strategicznym
 • Koncepcja wojny buntowniczej
 • Strategiczna powsciagliwosc, czyli jak Rosja moze wygrac w nowej zimnej wojnie
 • Wadim Cymburski. U zrodeł rosyjskiej doktryny panstwowej i koncepcji stref wpływow w limitrofach
 • Izolacja i rekonkwista. O strategii politycznej Rosji za czasow poznego Putina
 • Demograficzna pamiec Rosji, czyli o mozliwosci zatrzymania depopulacji
 • Rosja w poszukiwaniu nowej idei panstwowej. Nowoczesny konserwatyzm Aleksieja Millera i proba odbudowy rosyjskiej tradycji narodowej
 • Czynniki instytucjonalne w historii Rosji teoria Stefana Hedlunda

Wspaniały, niezwykle dobrze oddający istotę rosyjskiej myśli strategicznej książki tytuł, nabita szczegółami i przemyślaną wiedzą treść oraz błyskotliwie poprowadzana narracja przez Marka Budzisza wprowadzają nas w ogromny gmach współczesnej rosyjskiej kultury strategicznej. Wojna jako początek wszystkiego i nieodzowny element polityki państwa i drabina eskalacyjna jako mechanizm osiowy rosyjskiej kultury strategicznej. Ogarkow, Gierasimow, Frunze, Cymburski inni. Przeszłość i przyszłość. Wiek XX i XXI. Bez wątpienia najlepsza pozycja o tej tematyce na polskim rynku.

~Jacek Bartosiak

 • Okładka
 • Strona tytułowa
 • Strona redakcyjna
 • Spis treści
 • 1. Kultura i narracja strategiczna, soft i smart power o czym jest ta książka
  • Kultura strategiczna. Geneza. Istota. Mechanizmy społecznej reprodukcji
  • Soft i smart power
  • Rosyjskie inspiracje z Chin
  • Rosyjskie debaty o charakterze soft power i militaryzacja pojęcia
  • W stronę smart power i narracji strategicznej
 • 2. Kto rządzi Rosją, czyli dlaczego można mówić o zachowanej ciągłości kultury strategicznej
 • 3. Wszystko jest wojną
  • Wystąpienie Gierasimowa
  • Pierwszy okres wojny, maskirowka i działania dezinformacyjne w rosyjskim myśleniu strategicznym
  • Koncepcja wojny buntowniczej
  • Rosyjskie doświadczenia wojny z Gruzją. Wzrost znaczenia wojny informacyjnej
  • Kto słabnie? Rosja czy Zachód?
  • Rosyjska strategia krótkiej wojny. Dojrzewanie rosyjskiej myśli strategicznej po wojnie z Gruzją
  • Kontrola łańcucha eskalacyjnego w rosyjskim myśleniu strategicznym
  • Taktyczne ładunki jądrowe jako narzędzie deeskalacji konfliktu
  • Wojna jądrowa jako racjonalna opcja
  • Scenariusz wojny o państwa bałtyckie
  • Druga faza wojny o państwa bałtyckie kwestia użycia broni jądrowej
  • Rosyjska doktryna odstraszania nuklearnego
 • 4. Izolacja i rekonkwista. Cele strategiczne rosyjskiej polityki w XXI wieku. Wizje porządku światowego
  • Izolacja i rekonkwista. O strategii politycznej Rosji za czasów późnego Putina
  • O nowej geografii politycznej świata w myśli rosyjskich elit oraz konsekwencjach dla relacji z Unią Europejską390
   • Wyłanianie się Azji
   • Sytuacja w Azji a rosyjskie interesy strategiczne
   • Rosja a kolektywny Zachód
   • Rosja wyspa dryfująca na Wschód
   • Strategiczna powściągliwość, czyli jak Rosja może wygrać w nowej zimnej wojnie
   • Wadim Cymburski. U źródeł rosyjskiej doktryny państwowej i koncepcji stref wpływów w Limitrofach
  • Koncepcja Rosji Wyspy i kulturowo cywilizacyjnej odrębności
  • Obecność Rosji na Bliskim Wschodzie czyżby Wielki Plan?
  • Rosyjska obecność na Bliskim Wschodzie przypadkowa czy celowa?
  • Jak rosyjskie elity rozumieją politykę zagraniczną w XXI wieku
  • Zwrot na Bliski Wschód. Ale najpierw Morze Czarne i cieśniny
  • Relacje z Izraelem szukanie pól współpracy
  • Podstawowe cele Rosji na Bliskim Wschodzie
  • Pytania o celowość opcji chińskiej Rosji po COVID-19
  • Świat po COVID-19 układ sił i misja Rosji
 • 5. Fatalizm rosyjskiej matrycy
  • Demograficzna pamięć Rosji
  • Prognozy, o których już zapomniano
  • Polityka i narracja władz a rzeczywiste efekty polityki pronatalistycznej
  • Jaki scenariusz demograficzny dla Rosji?
  • Zagrożenia, z którymi Rosji przyjdzie się mierzyć
   • Druga rewolucja, która w Rosji nie nastąpiła
   • Aborcje
   • Epidemia HIV/AIDS
  • Regiony zdecydują o przyszłości demograficznej Rosji
  • Demograficzna pamięć Rosji, czyli o możliwości zatrzymania depopulacji
  • Rosja w poszukiwaniu nowej idei państwowej. Nowoczesny konserwatyzm. O samoświadomości elit
   • Konserwatysta Putin, konserwatywna partia władzy
   • Źródła, inspiracje
   • Kierunki ewolucji po Krymie
   • Nowoczesny konserwatyzm Aleksieja Millera i próba odbudowy rosyjskiej tradycji narodowej
  • Rosyjski sektor obronny i wymuszona zmiana paradygmatu geostrategicznego
   • Sytuacja finansowa rosyjskiego sektora przemysłowo-obronnego
   • Sztandarowe projekty deklaracje i realia
    • Platforma bojowa Armata T-14
    • Systemy walki radioelektronicznej i bezpilotowe aparaty latające
  • Fatalizm rosyjskiej matrycy
   • Czynniki instytucjonalne w historii Rosji teoria stefana Hedlunda
   • Przekleństwo ruskiej matrycy
 • Zakończenie
 • Bibliografia
 • Przypisy
 • Tytuł: Wszystko jest wojną. Rosyjska kultura strategiczna
 • Autor: Marek Budzisz
 • ISBN: 9788366814073, 9788366814073
 • Data wydania: 2021-07-01
 • Format: Ebook
 • Identyfikator pozycji: e_21il
 • Wydawca: Zona Zero