Szczegóły ebooka

Ewangelia Filipa

Ewangelia Filipa

Jean-Yves Leloup

Ebook

EWANGELIA Z III WIEKU

Ewangelia Filipa, tak jak Ewangelia Tomasza (również komentowana przez Jeana-Yvesa Leloupa i wydana w tej samej kolekcji), należy do tekstów apokryficznych napisanych w języku koptyjskim. Odkrywano je począwszy od roku 1945 w grotach Nag Hammadi w Górnym Egipcie. Ta ewangelia gnostycka z III wieku, prawdopodobnie pełniąca rolę ówczesnego katechizmu dla wtajemniczonych, wydaje się oryginalnym świadectwem życia i nauczania Chrystusa w Jego czasach. Jako tekst przypisywany jednemu z najbliższych uczniów Jezusa pozwala, być może, odkryć Jego bardziej ludzką postać, charakteryzującą się dużą swobodą wypowiedzi i zachowania w stosunku do otaczających Go mężczyzn i kobiet. Szczególnego znaczenia nabiera osoba Marii Magdaleny, „towarzyszki" Mistrza, oraz inicjalny charakter ich związku i uosabiany przezeń obraz powrotu do pierwotnej Jedności pierwiastków męskiego i żeńskiego.

Wykaz skrótów

Wstęp autora

Odnalezienie ewangelii

Ewangelia Filipa

Filip

Główne tematy Ewangelii Filipa

Współżycie nieskalane, poczęcie i narodziny

Jednoczący oddech. Pocałunek Jezusa i Marii Magdaleny

Komnata Oblubieńców, Święty Świętych

Tekst i tłumaczenie Ewangelii Filipa

Bibliografia

  • Tytuł: Ewangelia Filipa
  • Autor: Jean-Yves Leloup
  • Tłumaczenie: Ewa Mickiewicz
  • ISBN: 978-83-66200-38-8, 9788366200388
  • Data wydania: 2021-05-11
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_21m7
  • Wydawca: Wydawnictwo Purana