Szczegóły ebooka

Polské národnostní školství na Zaolší (Polskie szkolnictwo narodowościowe na Zaolziu)

Polské národnostní školství na Zaolší (Polskie szkolnictwo narodowościowe na Zaolziu)

Lucie Zormanová

Ebook

Celem niniejszej publikacji było podsumowanie, najważniejszych faktów na temat szkolnictwa na terenie Śląska Cieszyńskiego, przede wszystkim szkolnictwa polskiego, od początku jego istnienia do dnia dzisiejszego. W tym celu przeprowadzono analizę materiałów i dokumentów, wykorzystano również analizę danych statystycznych. Przeprowadzono także badanie empiryczne w celu opisania charakterystyki uczniów, którzy uczęszczają do szkół z polskim językiem nauczania na Zaolziu i dzieci, które uczęszczają do przedszkól z polskim językiem nauczania na Zaolziu.

  • Tytuł: Polské národnostní školství na Zaolší (Polskie szkolnictwo narodowościowe na Zaolziu)
  • Autor: Lucie Zormanová
  • ISBN: 978-83-226-4025-8, 9788322640258
  • Data wydania: 2021-05-13
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_21or
  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego