Helion


Szczegóły ebooka

Miejski grunt. 250 lat polskiej gry z nowoczesnością

Miejski grunt. 250 lat polskiej gry z nowoczesnością


W głośnej książce Wyjście awaryjne Rafał Matyja postulował, by opowiedzieć naszą historię na nowo – nie przez pryzmat podbojów i powstań, ale budowy miast, tworzenia instytucji, ewolucji stylu życia. Nie tylko z perspektywy Warszawy, ale też Śląska, Pomorza czy Małopolski. Dopiero takie ujęcie, zdecentralizowane i skupione na modernizacji, pozwoli nam lepiej zrozumieć miejsce, w którym żyjemy, i to, kim jesteśmy.

W nowej książce autor podejmuje rzucone przez siebie wyzwanie. I opowiada fascynującą historię naszych ziem, ze szczególnym uwzględnieniem miast, w kontekście rozwoju całej Europy. Czerpie z setek trudno dostępnych źródeł, zestawia dane, pozwala wyobrazić sobie, jak tworzyły się zręby nowoczesności i jak wpływało to na codzienne życie mieszkańców – od rewolucyjnego wynalazku dyliżansu po szybką kolej, od organizacji poczty po informatyzację. Równolegle z opowieścią historyczną, obfitującą w barwne, nieraz zdumiewające przykłady, autor rozwija metarefleksję nad tym, co w największym stopniu odcisnęło piętno na nas jako społeczeństwie i sposobie, w jaki postrzegamy państwo.

Grunt pod nogami
Rozdział 1. Tamten i ten kraj
Rozdział 2. Stare miasto: ratusz i fara
Rozdział 3. Materialność zaborów
Rozdział 4. Nowe porządki
Rozdział 5. Bank i przemysł
Rozdział 6. Cytadela i okolice
Rozdział 7. Dworzec
Rozdział 8. Teatr i szkoła
Rozdział 9. Miasto przemysłowe
Rozdział 10. Ukryte więzi
Rozdział 11. Andrássy út
Rozdział 12. Nowe społeczeństwo
Rozdział 13. Koniec świata po raz pierwszy
Rozdział 14. Porządki państwowe
Rozdział 15. Kontrola nad losem
Rozdział 16. Szklane domy
Rozdział 17. Katastrofa
Rozdział 18. Gorzki pokój
Rozdział 19. Nowe ziemie
Rozdział 20. Mała modernizacja
Rozdział 21. Państwo produkujące
Rozdział 22. Osiedla i blokowiska
Rozdział 23. Doganianie Zachodu
Rozdział 24. Rewolucja
Rozdział 25. Nowe państwo
Rozdział 26. Plac Unii
Rozdział 27. Metropolie jako pomysł na świat
Zakończenie
Przypisy
Indeks nazw geograficznych
Wybrana literatura