Helion


Szczegóły ebooka

Religie i historia Korei - Pakiet 2 książek

Religie i historia Korei - Pakiet 2 książek


1) Historia Korei

To pionierskie na polskim rynku kompendium dziejów Korei obejmuje okres od chwili pojawienia się pierwszych mieszkańców Półwyspu Koreańskiego po czasy nam najbliższe. Obok tradycyjnej wizji dziejów, rozpowszechnionej w samej Korei, przytacza także wiele teorii i hipotez spoza oficjalnego nurtu badań, tworzonych i rozwijanych w obu państwach koreańskich, Japonii i na Zachodzie.

Książka przeznaczona jest dla szerokiego kręgu odbiorców – może stanowić zarówno podręcznik akademicki, jak i popularnonaukowe źródło dla osób amatorsko zainteresowanych Dalekim Wschodem. Sprzyjają temu specjalnie wyodrębnione z głównego tekstu i opatrzone fotografiami lub rysunkami noty-dygresje, poświęcone zabytkom kultury i nauki koreańskiej, wielkim postaciom, słynnym miejscom oraz wartym baczniejszej uwagi zagadnieniom.

 

2) Religie Korei. Rys historyczny

Półwysep Koreański, położona najbliżej Japonii część kontynentu azjatyckiego, stanowił naturalny „most kulturowy” z kontynentu na Wyspy Japońskie. Tu właśnie, w Korei, kultury i cywilizacje kontynentalne, przede wszystkim chińska, nabierały odmiennych nieco cech i docierały do Japonii przetworzone i wzbogacone o elementy rodzimej kultury koreańskiej, by z kolei na wyspach ulec procesowi japonizacji. Prześledzenie procesów przyswajania sobie przez Koreańczyków obcych religii i systemów religijno-filozoficznych, tworzenie i rozwijanie własnych, wykazanie, jaki wpływ miały one na system rządów i organizację społeczeństwa oraz kształtowanie stereotypów zachowań Koreańczyków, wydaje mi się warte zastanowienia. Korea i jej kultura, również w aspekcie religijnym, jak mało który kraj azjatycki, dostarcza wielu niezmiernie ciekawych przykładów rozwoju i upadku szeregu religii i przemożnego ich wpływu na losy Koreańczyków i ich państwa.

 

Książka ta wypełnić ma w pewnej mierze lukę w wiedzy czytelnika polskiego o tym zakątku Azji. Stanowić też może przyczynek do głębszego zrozumienia różnic i podobieństw między kulturami Chin, Japonii i Korei.

Ze Wstępu

 

Halina Maria Ogarek-Czoj (ur. 14 września 1931, zm. 23 listopada 2004) – koreanistka, tłumaczka i pedagog. Autorka wielu kluczowych i podstawowych opracowań poświęconych historii, kulturze, religii oraz literaturze Korei. Z jej inicjatywy powołano na Uniwersytecie Warszawskim oddzielną Sekcję Koreanistyki, którą kierowała aż do przejścia na emeryturę w 2002 roku.

 • Historia Korei
  • Spis not tematycznych
  • Od Autorki
  • Zasady transkrypcji
  • Rozdział I. Zarys geografii Korei
  • Rozdział II. Prehistoryczne kultury Korei
  • Rozdział III. Powstanie pierwszych jednostek politycznych w Korei
  • Rozdział IV. Rozkwit państw koreańskich
  • Rozdział V. Państwa północy i południa
  • Rozdział VI. Korea w czasach dynastii Go-ryeo
  • Rozdział VII. Korea w czasach dynastii Yi
  • Rozdział VIII. Okupacja japońska w Korei
  • Rozdział IX. Wyzwolenie i podział Korei
  • Rozdział X. Korea po wojnie domowej
  • Tablice chronologiczne
  • Wybrana bibliografia
 • Religie Korei
  • Wstęp
  • Rozdział I Pierwotne wierzenia mieszkańców Półwyspu Koreańskiego
  • Rozdział II Okres Trzech Królestw Mity o założycielach państw Kogurjo, Pekdze, Silla i Karak
  • Rozdział III Okres dwu państw: zjednoczonego Silla (668-918) i Palhe (713-926) Rozkwit kultury buddyjskiej w Silli
  • Rozdział IV Okres Korjo (935-1392) Harmonijna koegzystencja religii państwowej buddyzmuz konfucjanizmem i taoizmem
  • Rozdział V Rządy dynastii Li (1392-1910) Neokonfucjanizm ideologią państwową Złoty okres rozwoju kultury królestwa Dzoson
  • Rozdział VI Korea pod okupacją japońską (1910-1945)
  • Rozdział VII Korea po roku 1945
  • Bibliografia