Szczegóły ebooka

Śladami bogów

Śladami bogów

Sandor Marai

Ebook

Śladami bogów to dziennik z podróży, jaką Sándor Márai odbył w 1926 r. na Bliski Wschód. Pokonując trudy i niebezpieczeństwa trzymiesięcznej wyprawy, odwiedził Egipt, Palestynę, Liban, Syrię i Turcję, a także Grecję oraz Włochy. Podziwiał egzotyczną przyrodę i starożytną architekturę. Rozmyślał o trwającej już wiele tysięcy lat historii regionu, a również z wielką uwagą przyglądał się wydarzeniom współczesnym, takim jak kształtowanie się podstaw przyszłego państwa izraelskiego. Na swojej drodze spotkał wielu ludzi. Odnosił się do nich ze szczerą ciekawością i otwartością, by poznać ich kulturową odmienność. Nigdy jednak nie zapominał o ukochanej Europie i z perspektywy Wschodu krytycznie spoglądał na Stary Kontynent odradzający się po wojennej pożodze.
Zdecydowanie wykraczając poza dziennikarską formę, książka Śladami bogów jest nie tylko zbiorem reporterskich relacji, ale też zapisem błyskotliwych refleksji, lirycznie ukazanych wrażeń i trafnych spostrzeżeń, które nic nie straciły na czasie.

 • Okładka
 • Strona tytułowa
 • Spis treści
 • Przed­mowa
 • Zacza­ro­wane mia­sto
  • Bydło w wago­nie
  • Alzat­czyk
  • Modli­twa za zmar­łych
  • Afryka
  • Wielu sno­bów, jeden faraon
  • Car­ter, ten Anglik
  • Ahmad Rumi
  • Ara­bo­wie w Asu­anie
  • Zacza­ro­wane mia­sto
  • Laski spa­ce­rowe
  • Pewien uczony
  • Wiel­błądy
  • Modlący się czło­wiek
 • Na Ziemi Obie­ca­nej
  • Sta­cja wysoko na górze: Jero­zo­lima
  • Pań­stwo żydow­skie
  • Żydzi u sie­bie, w domu
  • Kobieta w Jery­chu
  • Osie­dla
  • Sama­ry­ta­nie
  • Betle­jem
  • Wystawa w Tel Awi­wie
 • Przed bramą Wschodu
  • Przed bramą Wschodu
  • Podróż do Damaszku
  • Cichy dzień w Damaszku
  • Fran­cuzi w Syrii
  • Pano­rama di Rodi
  • Krzy­czący der­wi­sze
  • Podejrz­liwi Turcy
  • Statki w Stam­bule
  • Ateny odpra­wia­jące pokutę
  • List do Paryża
  • U bram wiel­kiej lite­ra­tury
 • Przy­pisy koń­cowe
 • Tytuł: Śladami bogów
 • Autor: Sandor Marai
 • Tłumaczenie: Irena Makarewicz
 • ISBN: 978-83-07-03519-2, 9788307035192
 • Data wydania: 2021-05-25
 • Format: Ebook
 • Identyfikator pozycji: e_21xy
 • Wydawca: Czytelnik