Szczegóły ebooka

Zdrowa nauka

Zdrowa nauka

Torben Sondergaard

Ebook

Torben Sondergaard jest założycielem organizacji misyjnej „The Last Reformation” („Ostatnia reformacja”), jest również autorem siedmiu książek.

Jest znany ze swojego bezpośredniego i praktycznego podejścia do Biblii, jak również ze swojego osobistego życia z Bogiem.

Wiele osób zna go z narodowej duńskiej telewizji, w której występował wielokrotnie, lub z nagrań w YouTube, które oglądały tysiące. Więcej informacji na jego temat można znaleźć na jego stronie: TheLastReformation.com

Albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli, żądni tego, co ucho łechce... 2 Tm 4,3

Według Biblii zdrowa nauka wytwarza prawdziwą bojaźń Bożą. Jeśli tej bojaźni Bożej brakuje w naszych kościołach, a wydaje się, że taka sytuacja ma miejsce obecnie, musi to być znakiem tego, że nie głosimy prawdziwego Słowa Bożego i zdrowej nauki. Przekazywanie zdrowej nauki powinno wywoływać w nas potrzebę poddania wszystkiego Bogu i życia w świetle. Gdy chodzimy w świetle nie ma ciemności i nie ma grzechu (1 J 1,7). By chodzić z Bogiem, potrzeba prawdziwej pobożności i świętości.

W tym proroczym przesłaniu do kościoła Torben prowadzi nas z powrotem do Biblii, gdzie możemy znaleźć zdrową naukę, również o tym, jak rozprawiać się z grzechem w kościele i w życiu konkretnej osoby.

 • Czy kościół nauczał zdrowej nauki?
 • Czy z pobłażliwością odnosił się do grzechu?
 • Czy kościół może oczekiwać, że jego modlitwy zostaną wysłuchane, jeśli pośród zgromadzenia jest obecny grzech?
 • Czy kościół jest pod przekleństwem, ponieważ pozwolił, żeby grzech kwitł bez konfrontacji?
 • Czy człowiek może być naprawdę na nowo narodzony i nadal świadomie trwać w grzechu?
 • Czy głosiliśmy łaskę, która depcze krew Jezusa?

To są poważne pytania, które musimy sobie zadać, jeśli chcemy, żeby Bóg odpowiadał na nasze modlitwy. Jego słowo do kościoła brzmi: POKUTUJ! Przeto i teraz jeszcze - wyrocznia Pana: Nawróćcie się do Mnie całym swym sercem, przez post i płacz, lament. Rozdzierajcie jednak serca wasze, a nie szaty! Nawróćcie się do Pana Boga waszego! On bowiem jest łaskawy, miłosierny, nieskory do gniewu i wielki w łaskawości, a lituje się na widok niedoli. Jl 2,12-13

 • Przedmowa do wydania angielskiego
 • Wstęp
 • 1 Bóg jest święty
 • 2 Podstawy chrześcijaństwa
 • 3 Zdrowa nauka
 • 4 Bojaźń Pana
 • 5 Łaska
 • 6 Czy jesteśmy związani grzechem?
 • 7 Niech grzech nie panuje
 • 8 Nienawiść grzechu
 • 9 Grzech w kościele
 • 10 Stójmy razem
 • 11 I co teraz?
 • Trzy lata później
 • O Autorze
 • Tytuł: Zdrowa nauka
 • Autor: Torben Sondergaard
 • ISBN: 978-83-8247-002-4, 9788382470024
 • Data wydania: 2021-05-24
 • Format: Ebook
 • Identyfikator pozycji: e_21y1
 • Wydawca: Szaron