Helion


Szczegóły ebooka

Droga do Raju

Droga do Raju


W Izraelu znika woda. Z dnia na dzień wysychają koryta rzeczne, a wraz z nimi ginie przyroda. Neo zostaje oddelegowany przez CIA do zbadania sprawy. Jednocześnie musi odnaleźć Sarę, która nie daje znaku życia. Na ratunek przychodzą duchy Androrodu.

Jerozolima _______________________________ 7
Dziwna miłość ____________________________ 29
Wartość wody ___________________________ 47
Boskie relacje ___________________________ 73
W drodze _____________________________ 89
Chwila próby ____________________________ 109
Eksplozja miłości _________________________ 125