Szczegóły ebooka

Wprowadzenie w św. Tomasza z Akwinu. Osoba i dzieło

Wprowadzenie w św. Tomasza z Akwinu. Osoba i dzieło

Jean-Pierre Torrell OP

Ebook

Nowe wydanie klasycznej już książki na temat Tomasza z Akwinu, gruntownie przeredagowane i poszerzone w kontekście najnowszych badań nad myślą Doktora Anielskiego. Jean-Pierre Torrell OP dokładnie przedstawia życiorys Tomasza, zarazem mistrzowsko pokazując, w jaki sposób dorobek Akwinaty był w tymże życiu zakorzeniony przy okazji odmalowując również cenną panoramę tamtej epoki. Ogromną zaletą książki jest też szczegółowy katalog dzieł Tomasza, przedstawiający kontekst ich powstania oraz podający ich wydania krytyczne i przekłady na języki nowożytne, a także obszerna bibliografia tekstów źródłowych i opracowań na temat Akwinaty.

 • PRZEDMOWA
  • SIGLA I SKRÓTY
 • ROZDZIAŁ I. BURZLIWA MŁODOŚĆ (OK. 12261245)
  • Ród Aquino
  • Oblat na Monte Cassino. Studia w Neapolu
  • Obłóczyny i ich następstwa
  • Pierwszy szkic do portretu
 • ROZDZIAŁ II. UCZEŃ ALBERTA WIELKIEGO (PARYŻ I KOLONIA 12451252)
  • W Paryżu (1245/12461248)
  • W Kolonii (12481252)
 • ROZDZIAŁ III. KOMENTARZ DO KSIĘGI IZAJASZA (1251/12521252/1253)
  • Miejsce i data Komentarza do Księgi Izajasza'
  • Biblia i duchowość: 'Super Isaiam'
 • ROZDZIAŁ IV. BAKAŁARZ 'SENTENCJI'
  • Bakałarz 'Sentencji'
  • 'Alia lectura fratris Thomae'
  • Dwa dziełka
  • Wykład inauguracyjny
 • ROZDZIAŁ V. 'MAGISTER IN SACRA PAGINA' (12561259)
  • 'Legere': komentować Biblię
  • 'Disputare: De veritate'
  • 'Praedicare': teologia a duszpasterstwo
 • ROZDZIAŁ VI. OBROŃCA ŻEBRACZEGO ŻYCIA ZAKONNEGO
  • Dzieje pewnego sporu
  • 'Contra impugnantes'
  • 'De perfectione' i 'Contra retrahentes'
  • Polemista
 • ROZDZIAŁ VII. POWRÓT DO ITALII: 'SUMMA PRZECIW POGANOM'
  • Popieranie studiów
  • Niejasności dotyczące lat 12591261
  • Data 'Summy przeciw poganom'
  • Zamysł 'Summy przeciw poganom
  • 'Summa przeciw poganom' metoda i plan
  • Treść 'Summy przeciw poganom'
 • ROZDZIAŁ VIII. POBYT W ORVIETO (12611265)
  • Lektor konwentu w Orvieto
  • Komentarz do Księgi Hioba
  • 'Compendium theologiae'
  • Bardzo poszukiwany teolog
  • 'De emptione et venditione'
  • 'Contra errores graecorum'
  • 'De rationibus fidei'
  • 'Expositio super primam et secundam Decretalem'
  • 'De articulis fidei et Ecclesiae sacramentis'
  • 'Officium de festo Corporis Christi'
  • 'Adoro Te'
  • Uczta eschatologiczna
  • 'Catena aurea'
 • ROZDZIAŁ IX. POBYT W ORVIETO (12611265)
  • Studium rzymskie
  • 'Summa teologii'
  • Treść 'Summy'
  • Plan 'Summy teologii'
  • Miejsce tajemnicy wcielenia
  • Teologia, życie i modlitwa
 • ROZDZIAŁ X. INNE PISMA OKRESU RZYMSKIEGO
  • 'De potentia cum annexis'
  • Komentarz do 'De divinis nominibus'
  • Opinia eksperta na temat współczesnych zagadnień
  • 'De regno ad regem Cypri'
  • 'Sententia libri De anima'
  • Wilhelm z Moerbeke
 • ROZDZIAŁ XI. KOLEJNY POBYT W PARYŻU: SPORY DOKTRYNALNE (12681272)
  • Wyjazd Tomasza do Paryża data i miejsce
  • Powody powrotu Tomasza do Paryża
  • 'De aeternitate mundi'
  • Jedność formy substancjalnej
  • 'De unitate intellectus'
 • ROZDZIAŁ XII. DRUGI OKRES NAUCZANIA W PARYŻU (12681272)
  • Komentarze do Pisma Świętego i kwestie dyskutowane
   • 'Lectura super Ioannem'
   • Kwestie dyskutowane: 'De malo' i inne
   • Dysputy kwodlibetalne
  • Konsultacje i rozmaite opracowania
   • 'De mixtione elementorum; De motu cordis'
   • 'De operationibus occultis naturae'
   • 'De iudiciis astrorum'
   • 'De sortibus'
   • 'De secreto'
   • List do księżnej Brabantu
   • 'De substantiis separatis'
   • 'Super librum De causis'
 • ROZDZIAŁ XIII. KOMENTATOR ARYSTOTELESA
  • 'Expositio libri Peryermenias'
  • 'Expositio libri Posteriorum'
  • 'Sententia libri Ethicorum'
  • 'Tabula libri Ethicorum'
  • Komentarze do 'Fizyki' i 'Metafizyki'
  • Prace niedokończone
   • 'Sententia libri Politicorum'
   • 'De celo et mundo'
   • 'De generatione et corruptione'
   • 'Super Meteora'
  • Tomasz i Arystoteles
  • Tomasz i jego sekretarze
 • ROZDZIAŁ XIV. OSTATNI OKRES NAUCZANIA NEAPOL (12721273)
  • Wykłady o listach św. Pawła
  • Wykład o Psalmach
  • Tajemnice życia Chrystusa
 • ROZDZIAŁ XV. OSTATNIE MIESIĄCE I ŚMIERĆ
  • Ci, którzy znali Tomasza
   • Reginald z Piperno
  • Tomasz i jego najbliżsi
  • Szkic do portretu
  • Człowiek wielkiej kontemplacji
  • Ostatnia choroba i śmierć
 • ROZDZIAŁ XVI. TRUDNY CZAS. KULT PROCES DYSPUTY
  • Początki kultu
  • Marzec 1277 roku w Paryżu
  • Dominikanie i franciszkanie
  • Obrona Tomasza przez zakon dominikański
  • Uczniowie i współbracia
 • ROZDZIAŁ XVII. EPILOG: KANONIZACJA W AWINIONIE
  • Dobrze prowadzone postępowanie
  • Kanonizacja i jej następstwa
  • 'Doctor Ecclesiae'
 • ZWIĘZŁA CHRONOLOGIA
 • KATALOG DZIEŁ ŚW. TOMASZA
  • Główne wydania dzieł św. Tomasza
  • Przekłady
  • Syntezy teologiczne
  • Kwestie dyskutowane
  • Komentarze do Pisma Świętego
  • Komentarze do Arystotelesa
  • Inne komentarze
  • Pisma polemiczne
  • Traktaty
  • Listy i opinie naukowe
  • Dzieła liturgiczne, kazania, modlitwy
  • Dzieła nieautentyczne
 • BIBLIOGRAFIA
  • Teksty źródłowe
  • Opracowania
 • INDEKS DZIEŁ ŚW. TOMASZA
 • INDEKS OSÓB
 • KOLOFON
  • DOMINIKAŃSKA BIBLIOTEKA TEOLOGII
 • Tytuł: Wprowadzenie w św. Tomasza z Akwinu. Osoba i dzieło
 • Autor: Jean-Pierre Torrell OP
 • Tytuł oryginału: Initiation saint Thomas dAquin: sa personne et son oeuvre
 • Tłumaczenie: Agnieszka Kuryś
 • ISBN: 9788379065394, 9788379065394
 • Data wydania: 2021-06-07
 • Format: Ebook
 • Identyfikator pozycji: e_2277
 • Wydawca: W drodze