Helion


Szczegóły ebooka

Odpusty. Odkryć skarb na nowo

Odpusty. Odkryć skarb na nowo


Ukrzyżowany Jezus jest wielkim odpustem ofiarowanym przez Ojca ludzkości jako przebaczenie win i zaproszenie do synowskiego życia w Duchu Świętym.

Jan Paweł II

Odpusty są skarbem, bo są Bożym darem wspomagającym wierzących w Chrystusa na drodze do świętości ... Każdego dnia możemy dążyć do tego upragnionego celu, czerpiąc z duchowego skarbca Kościoła i przyjmując łaskę odpustu zupełnego lub częściowego.

Możemy również podzielić się tym skarbem ze zmarłymi cierpiącymi w czyśćcu, aby doświadczali pełnej szczęśliwości w niebie.

 • ODPUSTY
 • ODKRYĆ SKARB
 • NA NOWO
 • WPROWADZENIE
 • Grzech i odkupienie człowieka
  • człowiek: stworzony, grzeszny, zbawiony
   • Dar wolnej woli
   • Łaska jako odpowiedź Boga na grzech człowieka
   • Łaska pojednania
  • Grzech I JEGO SKUTKI
   • Grzech śmiertelny
   • Grzech powszedni
   • Skutki grzechu: wina, kara wieczna, kara doczesna
   • Grzech a wspólnota ludzka
 • Łaska Odpustu
  • odkryć skarb
   • Skąd wzięły się odpusty? Tło historyczne
   • Kryzys praktyk odpustowych
   • Znaczenie odpustu dla życia duchowego
   • Rodzaje odpustów
   • Kto udziela odpustów?
   • Czym jest skarbiec zasług?
   • Adresaci odpustów
   • Odpusty a czyściec
   • Jak zyskiwać odpusty?
   • Odpusty częściowe a skrucha serca
 • Warunki zyskiwania odpustów
  • Warunki zyskiwania odpustów częściowych i zupełnych
   • 1. Odpowiednie przymioty osobowe
   • 2. Intencja
   • 3. Wykonanie czynności obdarzonej odpustem
  • Warunki dodatkowe związane z uzyskaniem odpustu zupełnego
   • Warunki odpustu w sytuacji zwyczajnej
   • 1. Spowiedź sakramentalna
   • 2. Komunia Eucharystyczna
   • 3. Modlitwa w intencjach papieża, czyli w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego
   • 4. Całkowite wykluczenie przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, także powszedniego
   • Warunki odpustu w sytuacji nadzwyczajnej
   • 1. Odpust na godzinę śmierci
   • 2. Sytuacja przeszkody prawnej
   • 3. Rok jubileuszowy
 • Ogólne i szczegółowe nadania odpustów
  • OGÓLNE NADANIA ODPUSTÓW
   • Pierwsza formuła
   • Druga formuła
   • Trzecia formuła
   • Czwarta formuła
  • SZCZEGÓŁOWE NADANIA ODPUSTÓW
   • Odpusty częściowe
   • Odpusty zupełne
   • Odpusty zupełne tylko dla wiernych w Polsce
   • Zakończenie
 • DODATEK
 • NAUCZANIE Kościoła O ODPUSTACH
  • Paweł VIKonstytucja apostolska Indulgentiarum doctrina
   • II
   • III
   • IV
   • V
   • Normy
  • Jan Paweł IIBulla Incarnationis mysterium(fragm.)
  • Penitencjaria Apostolska
  • Dekret dotyczący czwartego wydania Enchiridion Indulgentiarum
  • Penitencjaria Apostolska
  • Dekret o związaniu odpustów z aktami kultu spełnianymidla uczczenia Miłosierdzia Bożego
  • Jan Paweł II
  • Audiencja generalna: Dar odpustu
  • KODEKS PRAWA KANONICZNEGO1
  • KATECHIZM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO
 • AKTY, HYMNY I MODLITWY Z NADANIAMI ODPUSTOWYMI
  • LITERATURA

 • Tytuły: Odpusty. Odkryć skarb na nowo
 • Autor: s. Anna Czajkowska WDC
 • ISBN Ebooka: 9788381276702, 9788381276702
 • Data wydania: 2021-06-18
 • Identyfikator pozycji: e_22m0
 • Kategorie:
 • Wydawca: Bernardinum