Helion


Szczegóły ebooka

 
Nauczyciele zawodu mówią STOP

Nauczyciele zawodu mówią STOP


Książka, którą trzymasz w ręku, nie jest pozycją, która miałaby za cel kogokolwiek obrazić, zniesławić czy pogrążyć. Jest to raczej bogata relacja tego, co nam – nauczycielom zawodowcom od dawna „chodzi po głowie” Powinna nie tylko dawać do myślenia, ale również naświetlić fakt, że zawodowcy to też nauczyciele, którzy domagają się swoich praw i przywilejów.

Zapewne zadacie nam pytanie: Po co to wszystko? Na dobre pytanie powinna być postawiona jasna odpowiedź: MÓWIMY DOŚĆ! Nie zgadzamy się z ogólnie słuszną polityką Państwa wobec szkolnictwa zawodowego, nie popieramy decyzji części samorządów, jeśli chodzi o nowe modele wynagradzania nauczycieli zawodu i na koniec, jesteśmy zbulwersowani tekstami tych małomiasteczkowych kolegów i koleżanek, uczących przedmiotów ogólnokształcących, którzy uważają, że to właśnie my zawodowcy powinniśmy dbać i napędzać rozwój szkół technicznych, bo mamy dużo do pokazania. W momencie natomiast gdy zaczęliśmy się buntować i dbać o swoje interesy okrzyknięto nas mianem „TERRORYSTÓW”.

Książka ma jednak swoją fabułę, opisuje skąd fachowcy znaleźli się w szkolnictwie? Można w niej znaleźć zabawne fragmenty z życia szkoły sprzed kilkunastu lat, zagłębić się w tajniki klimatu jaki panował wtedy niemalże w każdej placówce, w jaki sposób organizowało się wyjazdy integracyjne oraz dlaczego warto było, kiedyś być nauczycielem.

Następnie przeniesieni zostajemy do czasów w których dochodzi do transformacji. Na stanowiskach Dyrektorów Szkół, Naczelników Edukacji zasiadają nowe osoby, które doprowadzają godność nauczyciela do poziomu zerowego i niekoniecznie w sposób udolny umieją zarządzać Technikum, czyli szkołą znaną z szkolnictwa zawodowego.

Na koniec przenosimy się do współczesnych czasów, opisujemy jaki wpływ na nasze stanowisko miał Strajk Nauczycieli, Globalna Pandemia oraz oszczędności gmin, które zaczęły szukać obcięcia kosztów na pensjach nauczycieli zawodu oraz głośno manifestujemy nasze postulaty w jaki sposób oczekiwalibyśmy rekompensaty za poniesione straty materialne.

Spis treści
1 WSTĘP .................................................................................... 11
1.1 OD CZEGO SIĘ TO WSZYSTKO ZACZĘŁO? ....................................... 12
1.2 INNE PRZYPADKI ...................................................................... 14
2 PIERWSZA KREW ..................................................................... 19
2.1 MŁODY BYWA ZDZIWIONY ......................................................... 19
2.2 DYREKTOR ZWANY CZŁOWIEKIEM ............................................... 19
2.3 KONFERENCJA INAUGURACYJNA ................................................. 24
2.4 KOLEDZY I DROBNE WSPOMNIENIA ............................................. 26
2.4.1 Gandalf ...................................................................... 27
2.4.2 Włodek ....................................................................... 30
2.4.3 Enrique ....................................................................... 34
2.4.4 Grażyna ...................................................................... 35
2.4.5 Człowiek – Wiki, znany z Netflixa ............................... 37
2.4.6 Kąsacz-Wąsacz .......................................................... 40
3 DRUGI DOM ............................................................................ 47
3.1 WEWNĘTRZNY KLIMAT ............................................................. 47
3.2 WYCIECZKI ............................................................................. 48
3.2.1 Wiwa Espana ............................................................. 48
3.2.2 Yeti nadciąga ............................................................. 58
3.2.3 Pielgrzymki Maturzystów .......................................... 69
3.3 EGZAMINY NIE DO POPRAWKI .................................................... 71
3.3.1 Prace Dyplomowe ...................................................... 71
3.3.2 Matury marzeń .......................................................... 77
3.4 UCZNIOWIE, KTÓRZY INSPIROWALI .............................................. 79
3.4.1 Mateuszek, spryciuszek ............................................. 81
3.4.2 Kaktus ........................................................................ 83
3.4.3 Kozioł i jego Moodle .................................................. 85
3.4.4 Autorzy i spółka ......................................................... 87
3.4.5 Chodź wydrukuję Ci swój świat .................................. 89
3.5 DESTRUCTION DERBY W WYDANIU UCZNIÓW ................................ 91
3.5.1 Ciuf… Ciuf… ................................................................ 91
3.5.2 Ona tańczy dla mnie .................................................. 97
3.5.3 Przyklejony do klamki .............................................. 100
Spis treści
4
4 JEST MOC .............................................................................. 105
4.1 NASZA WINA, NASZA WINA… ................................................... 105
4.1.1 Pokój porodów ......................................................... 106
4.1.2 Szkolne strony .......................................................... 107
4.1.3 Platformy edukacyjne .............................................. 109
4.1.4 Obsługa informatyczna i elektryczna pracowni ....... 111
4.1.5 Fan Page .................................................................. 113
4.1.6 Szkolny Youtube ....................................................... 115
4.1.7 Niecodzienna promocja ........................................... 119
4.1.8 Własne inwestycje w edukację ................................ 124
5 PIERWSZE FRUSTRACJE ......................................................... 131
5.1 NARODZINY GIMNAZJÓW – CZYLI ROK POSUCHY .......................... 131
5.2 EGZAMINY ZAWODOWE DO POPRAWKI ...................................... 134
5.3 CZWARTA KLASA – NIE Z NASZYCH MARZEŃ ................................ 137
5.4 FUZJE I ZAMYKANIE NIECHCIANYCH SZKÓŁ................................... 139
5.5 MISJA KEBAB, CZYLI NOWI KOLEDZY I KOLEŻANKI ....................... 142
5.6 POKOLENIE „NOŁ LAJFÓW” ................................................. 147
5.6.1 Tworzyli gry – grali – patrzeli ................................... 147
5.6.2 Youtuberzy i spółka .................................................. 151
5.6.3 Streamerzy ............................................................... 152
5.6.4 Moc TikToka ............................................................ 154
5.6.5 Pan da… ................................................................... 156
5.6.6 Mnie się należy wszystko… ...................................... 158
5.6.7 Era Aspergera .......................................................... 160
5.7 SZKOŁA BEZ ZABAWEK ............................................................ 162
5.7.1 Zajęcia z IT przed Tablicą ......................................... 162
5.7.2 Wuszt ma w sobie moc ............................................ 164
5.7.3 Własne zabawki, czyli drugi stopień frajerstwa ....... 166
5.7.4 Krzesła na wagę złota .............................................. 167
5.8 WEWNĘTRZNE SPORY ............................................................ 170
5.8.1 Tumiwisizm ogółu .................................................... 171
6 GRA O TRON ......................................................................... 177
6.1 DAWNI WŁADCY OPUSZCZAJĄ TRON .......................................... 177
Spis treści
5
6.2 GWIEZDNE WOJNY ................................................................ 179
6.3 SIOSTRA LORDA VADERA ........................................................ 180
7 IMPERIUM KONTRATAKUJE .................................................. 185
7.1 WSTĘPNE PORZĄDKI .............................................................. 185
7.1.1 Paź królowej............................................................. 185
7.1.2 Pierwsza konferencja ............................................... 187
7.1.3 Nowe obowiązki ...................................................... 188
7.1.4 Pierwsze zachwyty ................................................... 190
7.1.5 Relacje ze znajomkami ............................................ 191
7.1.6 Plany i przydziały ..................................................... 193
7.1.7 Nowi wyznawcy ....................................................... 195
7.2 MAŁOMIASTECZKOWY MOBBING W BIAŁYCH RĘKAWICZKACH ......... 196
7.2.1 Wielki brat widzi wszystko ....................................... 196
7.2.2 Rozmowy w szoku .................................................... 200
7.2.3 Okienka mają moc ................................................... 201
7.2.4 Telefon Pułapka ....................................................... 202
7.2.5 Szybki kurs fotoszopa i nieudolność językowa ......... 205
7.2.6 Jak muchy w latarce ................................................ 206
7.3 DYSPOZYCYJNOŚĆ NON PROFIT ................................................. 207
7.3.1 Godzina piąta, minut trzydzieści… ........................... 208
7.3.2 Jeżeli to możliwe zawróć... ....................................... 209
7.4 DUŻE UCHO WSZYSTKICH WYSŁUCHO… ...................................... 211
7.4.1 Brat, brata… ............................................................. 211
7.4.2 Nowoczesne narzędzie – uczeń kret ........................ 212
8 POCZĄTKI UPADKU BABILONU .............................................. 219
8.1 WSTĘPNY TUMIWISIZM .......................................................... 219
8.1.1 Człowiek spych ......................................................... 221
8.1.2 Facet minutka .......................................................... 225
8.2 CZŁOWIEK CHOINKA – PRZEBUDZENIE MOCY ............................... 227
8.3 KROPLA DRĄŻY SKAŁĘ ............................................................. 229
8.4 CIEPŁE LAĆKI ........................................................................ 231
8.5 TAJNE KOMPLETY .................................................................. 232
8.6 CZY LECI Z NAMI PILOT? .......................................................... 233
Spis treści
6
9 STRAJK NAUCZYCIELI ............................................................ 239
9.1 ŚWIECZKI W OCZACH – JESTEŚMY RAZEM ................................... 240
9.2 NIE WSZĘDZIE CHLEB SMAKUJE TAK SAMO .................................. 241
9.3 CODZIENNA INWIGILACJA ........................................................ 242
9.4 PORAŻKA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH ........................................ 243
9.5 ZMĘCZENIE MATERIAŁU I PRÓBY ROZPROSZENIA .......................... 245
9.6 LIGA WYTRWAŁYCH ............................................................... 247
9.7 IMPERIUM UPADA ................................................................. 248
10 PENSUM DO POPRAWKI ....................................................... 253
10.1 NARODZINY DRUGIEGO SORTU ................................................. 253
10.2 PANNY ROZTROPNE I NIEROZTROPNE (20/18) ............................ 255
10.3 POKAŻ SWÓJ PIT .................................................................. 256
10.4 ANEKSY DO PODPISU .............................................................. 258
10.5 SPOTKANIA Z WŁADZAMI ........................................................ 260
10.5.1 Epizod 1 ................................................................. 260
10.6 SPOTKANIE PRZED KOMISJĄ EDUKACJI ....................................... 262
10.6.1 Epizod 2 ................................................................. 263
10.6.2 Epizod 3 ................................................................. 263
10.6.3 Epizod 4 ................................................................. 264
11 GLOBALNA PANDEMIA ......................................................... 273
11.1 WSTĘPNE ZALETY .................................................................. 273
11.2 500+ DLA NAUCZYCIELI .......................................................... 274
11.3 WŁASNY SPRZĘT DO PRACY ZDALNEJ .......................................... 275
11.4 BRAK REKOMPENSAT Z PRACĘ W DOMU ..................................... 276
11.5 RODO, A NAUKA W DOMU ..................................................... 279
11.6 ZŁAMANE KRĘGOSŁUPY I UMYSŁY ............................................. 281
11.7 ZAPOMNIANE EGZAMINY ZAWODOWE ....................................... 283
12 OSZCZĘDNOŚCI PONAD WSZYSTKO ...................................... 287
12.1 PŁACA ZA GODZINY NADLICZBOWE ............................................ 287
12.1.1 Nadgodziny progresywne ..................................... 288
12.1.2 Spory zbiorowe i protesty ..................................... 290
12.1.3 Nowe podejście do Progresji ................................. 291
Spis treści
7
12.2 NIEZMIENIONE PENSUM OD STYCZNIA ....................................... 293
12.3 „JANUSZE I GRAŻYNY” WSPÓŁCZESNEJ EDUKACJI ......................... 295
13 EXODUS I NOWE OCZEKIWANIA ........................................... 299
13.1 KOŃCOWE FRUSTRACJE I PSEUDO BELFRZY .................................. 299
13.1.1 Egzekutor z sieci (wyzwanie do debaty) ................ 299
13.1.2 James Błąd ............................................................ 302
13.1.3 Heretyk – Teoretyk ................................................ 303
13.1.4 Szwagier demolka ................................................. 305
13.1.5 Strażnik jeziora...................................................... 307
13.2 OSTATNIE WNIOSKI................................................................ 309
13.2.1 Nagły brak siły w kupie ......................................... 309
13.2.2 Osobiste zyski i straty ............................................ 310
13.3 NIEPISANE BONUSY ............................................................... 311
13.3.1 Rekompensata za nowe pensum .......................... 312
13.3.2 Progresywny sposób układania planu lekcji ......... 313
13.3.3 Wymiana zawodowców z innymi placówkami ..... 313
13.4 PLANY NA JUTRO ................................................................... 315
13.4.1 Transfer do sąsiednich miast ................................ 316
13.4.2 Odmowa pracy podczas egzaminów .................... 316
13.4.3 Obniżenie pensum poniżej etatu ........................... 320
13.4.4 Porzucenie pracy ................................................... 321
14 NADZIEJA I KOŃCOWE WNIOSKI ........................................... 325
15 GŁÓWNI BOHATERZY ............................................................ 331