Helion


Szczegóły ebooka

Bezpieczeństwo personelu medycznego w dobie pandemii - 6 wskazówek

Bezpieczeństwo personelu medycznego w dobie pandemii - 6 wskazówek


Placówka medyczna jako pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie, w tym bezpieczeństwo sanitarne. Ma obowiązek chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. Te zasady nabierają szczególnego znaczenia w przypadku nowego zagrożenia biologicznego, jakim jest wirus zespołu ostrej niewydolności oddechowej SARS-CoV-2.