Helion


Szczegóły ebooka

Bezpieczeństwo personelu medycznego w dobie pandemii - 6 wskazówek

Bezpieczeństwo personelu medycznego w dobie pandemii - 6 wskazówek

Placówka medyczna jako pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie, w tym bezpieczeństwo sanitarne. Ma obowiązek chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. Te zasady nabierają szczególnego znaczenia w przypadku nowego zagrożenia biologicznego, jakim jest wirus zespołu ostrej niewydolności oddechowej SARS-CoV-2.

  • Tytuł: Bezpieczeństwo personelu medycznego w dobie pandemii - 6 wskazówek
  • Autor: Praca zbiorowa
  • ISBN Ebooka: 978-83-269-9861-4, 9788326998614
  • Data wydania ebooka: 2021-06-24
  • Identyfikator pozycji: e_22sd
  • Wydawca: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka