Helion


Szczegóły ebooka

Uszwock

Uszwock

Książka o odczłowieczaniu.
Ukazuje jak łatwo zdemoralizować i pozbawić człowieka zdehumanizowanego godności, majątku, zdrowia i życia.
Za kanwę do ukazania mechanizmów okrucieństwa posłużył autorowi Holokaust Żydów z Otwocka. Zagłada Żydów z Generalnego Gubernatorstwa odbyła się w sposób zaplanowany, była systematycznie i metodycznie wykonywana, z żelazną konsekwencją. Można ją zobrazować jako ciąg kilku następujących po sobie kroków: napiętnowanie, pozbawienie praw obywatelskich, ograbienie, odseparowanie w gettach, odarcie z godności i zagładzanie, fizyczna likwidacja.
To powieść nie tylko o wydarzeniach z perspektywy ofiar, ale również katów. Szmalcowników, kolaborantów, wachmanów, niemieckich żandarmów, gestapowców. To próba odpowiedzi na pytanie, dlaczego takimi się stali?

 • TYTUŁEM WSTĘPU
  • Otwock, Rzeczpospolita Polska, dnia 23 maja 2020, godzina 17.00
  • Otwock, Generalne Gubernatorstwo (okupowana Polska), dnia 23 maja 1942, godzina 17.00
 • EPILOG (CZYLI ZAKOŃCZENIE)
  • Wszędzie, od zawsze
  • Sanok, Polska, 10 listopada 1947
  • Hrubieszów, Polska, 27 maja 1946
  • Warszawa, Generalne Gubernatorstwo (okupowa na Polska), 30 pa ździernika 1944
  • Dachowa, Kreis (powiat) Sochaczew, Generalne Gubernatorstwo, 13 września 1944
 • PROLOG WASYL MOROZ
  • Wieś Ryżaw ka, okręg Humań, Gubernia kijowska, USRR[4], 1925-1933
  • Buczacz, województwo tarnopolskie, Ukraina (w składzie II RP), 1933-1939
  • Buczacz, obwód tarnopolski, USRR, 1939-1941
 • JÓZEF CHRZĄSZCZEWSKI
  • Sambor, Austro-Węgry (okupowa na Ukraina), 1866
  • Rybnik, Królestwo Prus (okupowa ny polski Śląsk), 1870
  • Sambor, Austro-Węgry (okupowa na Ukraina), 1866
  • Beuthen, już nie Królestwo Prus, a zjednoczone Cesarstwo Niemieckie, zwane również Drugą Rzeszą (okupowany polski Śląsk), 1873
  • Lwów, Austro-Węgry (okupowana Ukraina), 1892
  • Sambor, Austro-Węgry (okupowana Ukraina), 1893
  • Gleiwitz, Cesarstwo Niemieckie (okupowany polski Śląsk), 1895
  • Sambor, Austro-Węgry (okupowana Ukraina), 1908
  • Łódź, Cesarstwo Rosyjskie (okupowana Polska), 1910
  • Otwock, Polska, 19321939
  • Warszawa, Polska, 1939
  • Otwock, Polska, 1939
  • CALEK PERECHODNIK[24]
 • OTTO SCHLICHT
  • Śrem, Cesarstwo Niemieckie (okupowana Polska), 18 stycznia 1871 roku
  • Berlin, Cesarstwo Niemieckie, 12 czerwca 1900
  • Berlin, Republika Weimarska, 12 sierpnia 1919
  • Bad Wiessee koło Monachium, Rzesza Niemiecka, 30 czerwca 1934
  • Monachium, Rzesza Niemiecka, 3 lipca 1934
  • Berlin, Rzesza Niemiecka, 10 listopada 1938
 • EPILOG II
  • Dachowa, Kreis (powiat) Sochaczew, Generalne Gubernatorstwo, 13 września 1944
  • Warszawa, Generalne Gubernatorstwo, 30 października 1944
  • Hrubieszów, Polska, 27 maja 1946
  • Sanok, Polska, 11 listopada 1947
 • OTWOCK
  • Otwock, Polska, dnia 1 września 1939, godzina 15.47
  • Otwock, Polska, dnia 4 września 1939, godzina 18.00
  • Otwock, Polska, od dnia 5 września 1939 do dnia 14 września 1939 roku
  • Otwock, upa dająca Polska, dnia 15 września 1939, godzina 10.00
  • Otwock, upa dająca Polska, dnia 20 września 1939, godzina 11.00
  • Otwock, upadająca Polska, dnia 21 września 1939, godzina 9.00
  • Otwock, upadająca Polska, dnia 23 września 1939, godzina 11.00
  • Otwock, upadająca Polska, dnia 30 września 1939, godzina 6.00
  • Otwock, upadająca Polska, dnia 3 października 1939, godzina 16.00
  • Berlin, Rzesza Niemiecka, dnia 12 października 1939, godzina 10.00
  • Otwock, Generalne Gubernatorstwo (okupowana Polska), dnia 12 października 1939, godzina 14.00
  • Otwock, Generalne Gubernatorstwo (okupowana Polska), dnia 14 października 1939, godzina 17.00
  • Kraków, Generalne Gubernatorstwo (okupowana Polska), dnia 26 października 1939, godzina 10.00
  • Otwock, Generalne Gubernatorstwo (okupowana Polska), dnia 28 października 1939, godzina 10.00
  • Kraków, Generalne Gubernatorstwo (okupowana Polska), dnia 31 października 1939, godzina 10.00
  • Kraków, Generalne Gubernatorstwo (okupowana Polska), dnia 23 listopada 1939, godzina 10.00
  • Kraków, Generalne Gubernatorstwo (okupowana Polska), dnia 20 stycznia 1940, godzina 10.00
  • Otwock, Generalne Gubernatorstwo (okupowana Polska), dnia 21 stycznia 1940, godzina 11.00
  • Otwock, Generalne Gubernatorstwo (okupowana Polska), dnia 3 lutego 1940, godzina 11.00
  • Otwock, Generalne Gubernatorstwo (okupowana Polska), dnia 12 marca 1940, godzina 12.00
  • Otwock, Generalne Gubernatorstwo (okupowana Polska), dnia 20 maja 1940, godzina 8.00
  • Otwock, Generalne Gubernatorstwo (okupowana Polska), dnia 25 maja 1940, godzina 11.00
  • Otwock, Generalne Gubernatorstwo (okupowana Polska), dnia 28 maja 1940, godzina 13.00
  • Otwock, Generalne Gubernatorstwo (okupowana Polska), dnia 2 czerwca 1940, godzina 9.00
  • Otwock, Generalne Gubernatorstwo (okupowana Polska), dnia 2 września 1940, godzina 8.00
  • Kraków, Generalne Gubernatorstwo (okupowana Polska), dnia 13 września 1940, godzina 12.00
  • Otwock, Generalne Gubernatorstwo (okupowana Polska), dnia 26 września 1940, godzina 8.00
  • Otwock, Generalne Gubernatorstwo (okupowana Polska), dnia 12 października 1940, godzina 8.00
  • Otwock, Generalne Gubernatorstwo (okupowana Polska), dnia 14 października 1940, godzina 8.00
  • Otwock, Generalne Gubernatorstwo (okupowana Polska), dnia 17 października 1940, godzina 8.00
  • Otwock, Generalne Gubernatorstwo (okupowana Polska), dnia 4 listopada 1940, godzina 8.00
  • Otwock, Generalne Gubernatorstwo (okupowa na Polska), dnia 8 listopa da 1940, godzina 8.00
  • Otwock, Generalne Gubernatorstwo (okupowana Polska), dnia 16 listopada 1940, godzina 10.00
  • Otwock, Generalne Gubernatorstwo (okupowana Polska), dnia 10 grudnia 1940, godzina 13.00
  • Otwock, Generalne Gubernatorstwo (okupowana Polska), dnia 9 grudnia 1940, godzina 8.00
  • Otwock, Generalne Gubernatorstwo (okupowana Polska), dnia 26 grudnia 1940, godzina 8.00
  • Otwock, Generalne Gubernatorstwo (okupowana Polska), dnia 15 stycznia 1941, godzina 8.00
  • Warszawa , Generalne Gubernatorstwo (okupowana Polska), dnia 16 stycznia 1941, godzina 10.00
  • Otwock, Generalne Gubernatorstwo (okupowana Polska), dnia 13 lutego 1941, godzina 23.30
  • Otwock, Generalne Gubernatorstwo (okupowana Polska), dnia 21 marca 1941, godzina 19.00
  • Otwock, Generalne Gubernatorstwo (okupowana Polska), dnia 23 marca 1941, godzina 10.00
  • Otwock, Generalne Gubernatorstwo (okupowana Polska), dnia 30 kwietnia 1941, godzina 9.00
  • Otwock, Generalne Gubernatorstwo (okupowana Polska), dnia 29 maja 1941, godzina 9.00
  • Otwock, Generalne Gubernatorstwo (okupowana Polska), dnia 31 maja 1941, godzina 10.00
  • Otwock, Generalne Gubernatorstwo (okupowana Polska), dnia 15 lipca 1941, godzina 9.00
  • Otwock, Generalne Gubernatorstwo (okupowana Polska), dnia 19 sierpnia 1941, godzina 14.00
  • Otwock, Generalne Gubernatorstwo (okupowana Polska), dnia 24 sierpnia 1941, godzina 20.00
  • Otwock, Generalne Gubernatorstwo (okupowana Polska), dnia 14 września 1941, godzina 20.00
  • Kraków, Generalne Gubernatorstwo (okupowana Polska), dnia 15 października 1941, godzina 9.00
  • Warszawa, Generalne Gubernatorstwo (okupowana Polska), dnia 10 listopada 1941, godzina 9.00
  • Warszawa, Generalne Gubernatorstwo (okupowana Polska), dnia 19 listopada 1941, godzina 15.00
  • Otwock, Generalne Gubernatorstwo (okupowana Polska), dnia 21 listopada 1941, godzina 17.30
  • Otwock, Generalne Gubernatorstwo (okupowana Polska), dnia 24 listopada 1941, godzina 10.30
  • Otwock, Generalne Gubernatorstwo (okupowana Polska), dnia 2 stycznia 1942, godzina 19.30
  • Otwock, Generalne Gubernatorstwo (okupowana Polska), dnia 5 stycznia 1942, godzina 11.30
  • Otwock, Generalne Gubernatorstwo (okupowana Polska), dnia 6 stycznia 1942, godzina 7.00
  • Otwock, Generalne Gubernatorstwo (okupowana Polska), dnia 7 stycznia 1942, godzina 9.00
  • Otwock, Generalne Gubernatorstwo (okupowana Polska), dnia 8 stycznia 1942, godzina 19.00
  • Otwock, Generalne Gubernatorstwo (okupowana Polska), dnia 9 stycznia 1942, godzina 10.00
  • Otwock, Generalne Gubernatorstwo (okupowana Polska), dnia 10 stycznia 1942, godzina 11.00
  • Otwock, Generalne Gubernatorstwo (okupowana Polska), dnia 11 stycznia 1942, godzina 19.00
  • Otwock, Generalne Gubernatorstwo (okupowana Polska), dnia 14 stycznia 1942, godzina 19.00
  • Otwock, Generalne Gubernatorstwo (okupowana Polska), dnia 17 stycznia 1942, godzina 17.00
  • Otwock, Generalne Gubernatorstwo (okupowana Polska), dnia 18 stycznia 1942, godzina 18.00
  • Otwock, Generalne Gubernatorstwo (okupowana Polska), dnia 19 stycznia 1942, godzina 5.00
  • Wannsee, Berlin, Rzesza Niemiecka, dnia 20 stycznia 1942, godzina 10.00
  • Otwock, Generalne Gubernatorstwo (okupowana Polska), dnia 1 lutego 1942, godzina 10.00
  • Otwock, Generalne Gubernatorstwo (okupowana Polska), dnia 16 lutego 1942, godzina 10.00
  • Lublin, Generalne Gubernatorstwo (okupowana Polska), dnia 17 marca 1942, godzina 9.00
  • Warszawa, Generalne Gubernatorstwo (okupowana Polska), dnia 19 marca 1942, godzina 9.00
  • Warszawa, Generalne Gubernatorstwo (okupowana Polska), dnia 26 marca 1942, godzina 9.00
  • Warszawa, Generalne Gubernatorstwo (okupowana Polska), dnia 2 kwietnia 1942, godzina 9.00
  • Otwock, Generalne Gubernatorstwo (okupowana Polska), dnia 4 kwietnia 1942, godzina 10.00
  • Otwock, Generalne Gubernatorstwo (okupowana Polska), dnia 8 kwietnia 1942, godzina 17.00
  • Warszawa, Generalne Gubernatorstwo (okupowana Polska), dnia 9 kwietnia 1942, godzina 9.00
  • Otwock, Generalne Gubernatorstwo (okupowana Polska), dnia 9 kwietnia 1942, godzina 10.00
  • Otwock, Generalne Gubernatorstwo (okupowana Polska), dnia 10 kwietnia 1942, godzina 7.00
  • Otwock, Generalne Gubernatorstwo (okupowana Polska), dnia 11 maja 1942, godzina 7.00
  • Otwock, Generalne Gubernatorstwo (okupowana Polska), dnia 24 maja 1942, godzina 14.00
  • Kraków, Generalne Gubernatorstwo (okupowana Polska), dnia 3 czerwca 1942, godzina 9.00
  • Otwock, Generalne Gubernatorstwo (okupowana Polska), dnia 19 lipca 1942, godzina 17.00
  • Otwock, Generalne Gubernatorstwo (okupowana Polska), dnia 12 sierpnia 1942, godzina 11.00
  • Otwock, Generalne Gubernatorstwo (okupowana Polska), dnia 14 sierpnia 1942, godzina 15.00
  • Otwock, Generalne Gubernatorstwo (okupowana Polska), dnia 18 sierpnia 1942, godzina 10.00
  • Otwock, Generalne Gubernatorstwo (okupowana Polska), dnia 18 sierpnia 1942, godzina 15.00
  • Otwock, Generalne Gubernatorstwo (okupowana Polska), dnia 18 sierpnia 1942, godzina 19.00
  • Otwock, Generalne Gubernatorstwo (okupowana Polska), dnia 19 sierpnia 1942, godzina 3.00
  • Otwock, Generalne Gubernatorstwo (okupowana Polska), dnia 19 sierpnia 1942, godzina 5.00
  • Otwock, Generalne Gubernatorstwo (okupowana Polska), dnia 19 sierpnia 1942, godzina 6.00
  • Otwock, Generalne Gubernatorstwo (okupowana Polska), dnia 19 sierpnia 1942, godzina 6.10
  • Otwock, Generalne Gubernatorstwo (okupowana Polska), dnia 19 sierpnia 1942, godzina 6.15
  • Otwock, Generalne Gubernatorstwo (okupowana Polska), dnia 19 sierpnia 1942, godzina 6.30
  • Otwock, Generalne Gubernatorstwo (okupowana Polska), dnia 19 sierpnia 1942, godzina 8.30
  • Otwock, Generalne Gubernatorstwo (okupowana Polska), dnia 19 sierpnia 1942, godzina 9.30
  • Otwock, Generalne Gubernatorstwo (okupowana Polska), dnia 19 sierpnia 1942, godzina 10.00
  • Otwock, Generalne Gubernatorstwo (okupowana Polska), dnia 19 sierpnia 1942, godzina 10.15
  • Otwock, Generalne Gubernatorstwo (okupowana Polska), dnia 19 sierpnia 1942, godzina 10.30
  • Otwock, Generalne Gubernatorstwo (okupowana Polska), dnia 19 sierpnia 1942, godzina 12.00
  • Otwock, Generalne Gubernatorstwo (okupowana Polska), dnia 19 sierpnia 1942, godzina 12.30
  • Otwock, Generalne Gubernatorstwo (okupowana Polska), dnia 19 sierpnia 1942, godzina 13.00
  • Otwock, Generalne Gubernatorstwo (okupowana Polska), dnia 19 sierpnia 1942, godzina 13.10
  • Otwock, Generalne Gubernatorstwo (okupowana Polska), dnia 19 sierpnia 1942, godzina 13.30
  • Otwock, Generalne Gubernatorstwo (okupowana Polska), dnia 19 sierpnia 1942, godzina 20.00
  • Otwock, Generalne Gubernatorstwo (okupowana Polska), dnia 19 sierpnia 1942, godzina 20.00
  • Otwock, Generalne Gubernatorstwo (okupowana Polska), dnia 19 sierpnia 1942, godzina 21.30
  • Otwock, Generalne Gubernatorstwo (okupowana Polska), dnia 20 sierpnia 1942, godzina 6.00
  • Otwock, Generalne Gubernatorstwo (okupowana Polska), dnia 20 sierpnia 1942, godzina 7.00
  • Otwock, Generalne Gubernatorstwo (okupowana Polska), dnia 21 sierpnia 1942, godzina 7.00
  • Otwock, Generalne Gubernatorstwo (okupowana Polska), dnia 21 sierpnia 1942, godzina 23.30
  • Otwock, Generalne Gubernatorstwo (okupowana Polska), dnia 22 sierpnia 1942, godzina 07.30
  • Otwock, Generalne Gubernatorstwo (okupowana Polska), dnia 23 sierpnia 1942, godzina 15.00
  • Otwock, Generalne Gubernatorstwo (okupowana Polska), dnia 2 września 1942, godzina 07.00
  • Kraków, Generalne Gubernatorstwo (okupowana Polska), dnia 15 września 1942, godzina 9.00
  • Kraków, Generalne Gubernatorstwo (okupowana Polska), dnia 28 pa ździernika 1942, godzina 9.00
  • Berlin, Rzesza Niemiecka, dnia 23 marca 1943, godzina 10.00
  • Otwock, Generalne Gubernatorstwo (okupowana Polska), dnia 14 kwietnia 1943, godzina 9.00
  • Otwock, Generalne Gubernatorstwo (okupowana Polska), dnia 22 kwietnia 1943, godzina 8.00
  • Otwock, Generalne Gubernatorstwo (okupowana Polska), dnia 30 kwietnia 1943, godzina 8.00
  • Otwock, Generalne Gubernatorstwo (okupowana Polska), dnia 1 maja 1943, godzina 8.00
  • Otwock, Generalne Gubernatorstwo (okupowana Polska), dnia 4 kwietnia 1944, godzina 13.00
  • Otwock, Generalne Gubernatorstwo (okupowana Polska), dnia 27 maja 1944, godzina 08.30
  • Otwock, Generalne Gubernatorstwo (okupowana Polska), dnia 17 lipca 1944, godzina 18.30
  • Otwock, Polska, dnia 29 lipca 1944, godzina 19.00
  • Otwock, Polska, dnia 7 sierpnia 1944, godzina 11.00
  • Otwock, Polska, dnia 20 stycznia 1945, godzina 9.00
  • Otwock, Polska, dnia 20 stycznia 1945, godzina 9.00

 • Tytuł: Uszwock
 • Autor: Przemysław Lis-Markiewicz
 • ISBN Ebooka: 978-83-8119-845-5, 9788381198455
 • Data wydania ebooka: 2021-07-01
 • Identyfikator pozycji: e_23bf
 • Wydawca: Wydawnictwo Psychoskok