Szczegóły ebooka

Po lekcjach

Po lekcjach

Małgorzata Wójcik-Dudek

Ebook

Materiały do książki Po lekcjach Małgorzaty Wójcik-Dudek obejmują artykuły już wcześniej publikowane. Wszystkie teksty zostały przejrzane, poprawione i uzupełnione. Kompozycja pracy zaproponowana przez autorkę wydobywa z nich najistotniejsze treści, a sąsiedztwo poszczególnych tekstów umożliwia ich dialog, nierzadko również krytyczny komentarz. Artykuły podejmują zagadnienia po pierwsze bliskie zainteresowaniom badawczym autorki oraz po drugie − wynikające z jej doświadczenia zawodowego. Ich tematyka oscyluje wokół dwóch obszarów: literatury dla niedorosłych i wybranych „lektur szkolnych” poddanych procedurom interpretacyjnym, które pozwoliłby odświeżyć oraz poszerzyć horyzont szkolnego czytania kanonicznych tytułów. Autorka wychodząc od mikroanaliz, przechodzi do uogólnień umożliwiających włączenie proponowanych tekstów do opowieści o potrzebie refleksji nad „szkołą szczęśliwą”, skoncentrowaną na trosce i budowaniu wspólnoty. Tego typu odczytanie tekstów literackich czyni z nich oryginalny materiał do przemyślenia miejsca oraz roli edukacji (humanistycznej) we współczesnym świecie.

Spis treści

Kaganek ciemności. Zamiast wstępu: /;7
Szkoły szczęśliwe: /;17
Filifionka, czyli ukochać swój los: /;29
Antyceremonie w literaturze dla dzieci: /;37
Paidia i paideia. Zabawa i etyka w Drzewie do samego nieba Marii Terlikowskiej: /;51
Homo migrans i edukacja empatii: /;63
Horror i troska w antropocenie: /;83
Wawel – plac zabaw: /;101
Szkoła czarownic: /;115
Doświadczenie ziemi: /;131
Płynna postpamięć: /;145
Dać dziecku całe powietrze…: /;163
U króla Korczaka: /;181
Ulubieńcy pamięci umierają młodo: /;197
Światłoczułość Sklepów cynamonowych: /;209
Pochwała prowizorki: /;223
Edukacyjne wartości (dez)orientacji: /;237
Imiona lektury: /;251
Nie dla udomowienia szkoły: /;271
Nota bibliograficzna: /;281
Bibliografia: /;283
Indeks osobowy: /;305
Summary: ;317

  • Tytuł: Po lekcjach
  • Autor: Małgorzata Wójcik-Dudek
  • ISBN: 978-83-226-3997-9, 9788322639979
  • Data wydania: 2021-07-05
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_23dn
  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego