Helion


Szczegóły ebooka

Boża wizja dla rodziny

Boża wizja dla rodziny


Książka ta opisuje niezwykle ważną rolę rodziny w kształtowaniu następnego pokolenia oraz w rozwoju Kościoła i społeczeństwa.

Zachęca rodziców i daje wiele praktycznych wskazówek, jak dzięki łasce Bożej możemy uczynić z naszych rodzin świątynie, dynamiczne i zjednoczone drużyny oraz źródła błogosławieństwa dla innych.

Jezus powiedział do Zacheusza siedzącego na drzewie: „Dziś muszę się zatrzymać w twoim domu”.
Pragnie On teraz zatrzymać się u nas – w naszych rodzinach. Zejdźmy zatem i pospieszmy otworzyć Mu drzwi!

Ze wstępu:

"Zorganizowaliśmy spotkanie dla rodziców, aby opowiedzieć im o naszych celach i o tym, czego już doświadczamy wspólnie z dziećmi. Przyszło na nie z prawie stuosobowej grupy tylko dziewięć osób! Pracując w szkole, organizowaliśmy takie zebrania regularnie raz do roku i zawsze przynajmniej jeden rodzic dziecka był na nich obecny (najczęściej przychodzili oboje).

Dlaczego? Ponieważ nie było im obojętne, kto uczy ich dziecko, chcieli poznać oceny, dowiedzieć się czegoś na temat zachowania czy postawy dziecka. Krótko mówiąc – troszczyli się o jego przyszłość. Obecność dziewięciorga rodziców na naszym spotkaniu była dla nas ważną informacją…

Pewnej niedzieli jedna z dziewczynek została głęboko dotknięta przez Boga. Zachęciliśmy ją, by opowiedziała o tym wydarzeniu swoim rodzicom, niestety przez cały tydzień nie miała okazji tego zrobić, bo nie mieli oni dla niej czasu! Odnosiliśmy wrażenie, że co niedziela musimy zaczynać od zera. Rozmawiając z dziećmi, zdaliśmy sobie sprawę, że oprócz modlitwy przed jedzeniem i spaniem niewiele „duchowych” rzeczy działo się w ich domach.

Zrobiliśmy mały sondaż wśród rodziców, z którego wynikało, że wielu z nich ma nastawienie w stylu: „Wszystko jedno, co robicie z dziećmi w niedzielę, ważne, że mają one opiekę!”. To pokazało nam, że popełniliśmy błąd: naszą pracę należało zacząć od rodziców. Popchnęło nas to ku szukaniu Boga, aby zrozumieć jego plan dla rodziny: jaka jest jej rola i odpowiedzialność w kształtowaniu kolejnego pokolenia?

Zrozumieliśmy, że największym wyzwaniem nie jest to, co my robimy z dziećmi w niedzielę w kościele (choć nadal jest to rzecz ważna i niełatwa), ale by przekazać rodzicom wizję i wyposażyć ich w narzędzia pomocne do tego, by mogli praktykować wiarę w swoich własnych domach – rodzinnie."

Guy i Joële Zeller są rodzicami pięciorga dzieci. Niegdyś pracowali jako nauczyciele, obecnie zaangażowani są w służbę King’s Kids, w ramach której szkolą pomocników w krajach francuskojęzycznych, by przygotować następne pokolenie do poznania oraz pokochania Boga i do służenia Mu.

 • Podziękowania
 • Wstęp
 • 1 Bóg, źródło rodziny
  • Wszystkie rodziny pochodzą od Boga
  • Stworzenie rodziny
  • Misja rodziny
  • Po Adamie: Noe i Abraham
  • A jak jest w Nowym Testamencie?
  • Pogłębione rozważania
 • 2 Dom rodzinny
  • Cztery domy Pana
  • Pięć sfer autorytetu
  • Zacznij od swojej rodziny
  • Kościół i rodzina funkcjonują na podobnych zasadach
  • Szersza perspektywa
  • Pogłębione rozważania
 • 3 Rodzina, Kościół domowy
  • Motyw przewodni: sanktuarium rodzinne
  • Kościół domowy
  • Dziedzictwo purytanów
  • Zaniedbana rola rodzica
  • Religia i dom
  • Dom, główne miejsce wiary
  • Rodzina chrystocentryczna
  • Pogłębione rozważania
 • 4 Rodzice: kapłani, prorocy i królowie
  • Kapłan
  • Uwielbianie i adoracja
  • Modlitwa wstawiennicza
  • Nauczanie
  • Oczyszczenie
  • Dyscyplina
  • Błogosławieństwo
  • Prorok
  • Król
  • Wykroczenie poza swoje funkcje
  • Pogłębiona refleksja
 • 5 Tworzenie rodzinnej drużyny
  • Rodzina jako zespół
  • W poszukiwaniu rodzinnej misji
  • Konkretny przykład
  • Nowy rozdział
  • Formowanie drużyny
  • Podejmowanie decyzji
  • Budowanie etapami
  • Siedem nawyków
  • Konkluzja
  • Pogłębiona refleksja
 • 6 Jezus w naszym domu: styl życia przede wszystkim
  • Misja z 6 rozdziału Księgi Powtórzonego Prawa
  • Myśl grecka a myśl hebrajska
  • Mówcie!
  • Gdy będziesz siedział w swoim domu (wersja Jakuba Wujka)
  • Kiedy będziesz w drodze
  • Kiedy położysz się spać
  • I kiedy wstaniesz
  • Pogłębione rozważania
 • 7 Rodziny uwielbiające
  • Jak organizować czas rodzinny
  • Konkretny przykład
  • Lektura Słowa
  • Modlitwa wstawiennicza
  • Uwielbianie Pana
  • Życie w Duchu
  • Słuchanie Boga
  • Pogłębione rozważania
 • 8 Relacje w rodzinie
  • Charakterystyka Bożej miłości
  • Umiejętność okazywania miłości
  • Serce w serce
  • Niech żyje łaska
  • Przebaczanie i przyjmowanie przebaczenia
  • Cierpliwość
  • Bycie obecnym
  • Zapewnienie przestrzeni w relacji
  • Święta i uroczystości
  • Pogłębione rozważania
 • 9 Rodzina, najważniejsze miejsce edukacji
  • Rodzina, miejsce edukacji
  • Wzajemna miłość rodziców jako podstawowa forma edukacji
  • Rozwój
  • Budowanie tożsamości
  • Zachęta do wiary
  • Rozwijanie darów i powołania dziecka
  • Wzrastanie w odpowiedzialności i rozwijanie ducha służby
  • Rozwijanie umiejętności podejmowania decyzji
  • Budowanie spójności charakteru
  • Nauka radzenia sobie z konfliktami i frustracją
  • Od zależności do współzależności
  • Pogłębione rozważania
 • 10 Nakreślanie ram: autorytet w rodzinie
  • Autorytet w rodzinie
  • Reguły zewnętrzne czy wewnętrzna motywacja?
  • Wychowanie
  • Rezultat braku zasad i granic
  • Trzy etapy
  • Cztery podstawowe zasady
  • No to do roboty!
  • Od granic zewnętrznych do granic wewnętrznych
  • Pogłębione rozważania
 • 11 Rodziny, które niosą błogosławieństwo
  • Ustalenie priorytetów
  • Gościnność
  • Służba
  • Ewangelizacja
  • Misja
  • Rola w przemianach społecznych
  • Pogłębione rozważania
 • 12 Rodziny różnorodne i tak samo ważne
  • Rodziny niepełne
  • Hagar
  • Ismael
  • Jak pomóc takim rodzinom?
  • Obce jarzmo
  • Przyczółek
  • Góra do zdobycia
  • Pogłębione rozważania
 • 13 Myślenie wielopokoleniowe
  • Wszyscy biegniemy
  • Warunek potrzebny do wypełnienia się obietnicy
  • Czcij swego ojca i matkę
  • Prawo siania i zbioru
  • Zerwanie z negatywnym dziedzictwem
  • Aż do tysięcznego pokolenia
  • Przygotowanie materiałów dla naszych dzieci
  • Rodzina jako wyrzutnia
  • Religijność rak naszego dziedzictwa
  • Budowanie przez Ducha
  • Życie pod prawem?
  • Wychowanie w łasce
  • Od czego zacząć?
  • Pogłębione rozważania
 • 14 Rodzina i lokalny Kościół
  • Kościół jest rodziną
  • Kościół i rodzina
  • Dwa wspierające się wzajemnie oblicza Kościoła
  • Uwaga na reakcjonizm
  • Odnalezienie równowagi
  • Poza rodzinnym bałwochwalstwem
  • Relacja partnerska między Kościołem a rodziną
  • Co może zrobić Kościół?
  • Szkolenie małżeństw i rodziców
  • Zachęta do domowej praktyki
  • Docenienie i wsparcie odpowiedzialności rodzicielskiej
  • Jaki może być wkład rodziny?
  • Pogłębione rozważania
 • 15 Cel: Kościół rodzinny
  • Etapy duchowej dojrzałości
  • Niemowlęta
  • Młodzieńcy
  • Ojcowie
  • Przywrócenie duchowych ojców i matek
  • Wyjść poza religijne schematy
  • Autentyczne relacje
  • Kilka pomysłów na to, jak wzrastać w relacjach
  • Rodzina regionalna lub rodzina miejska
  • Konkluzja
 • Bibliografia
 • Przypisy
 • Informacje o książce